Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lexby förskolor avd Saltkråkan 2017

Skapad 2017-01-11 10:11 i Lexby förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
saltkråkan

Innehåll

Hur blev det?

Utveckling och lärande (pedaogisk miljö)

Maj-17

Vårat projekt som vi har fokuserat på detta läsår har varit lera. Vi har använt olika sorters leror och tillbehör.

Miljön har vi anpassat till barnens intresse, med tåg(fordon,dockvagnar), lera, ljusbord och projektor.

 

Januari-17

Vi har satt upp en tågbana på ett bord som satt fast , där barnen kunde köra med tågen. Nu bygger barnen med tågbana istället.

Vi har fortsatt arbeta med lera (vit) som vi har haft på ett bord med kavlar och former. Vi har även gjort mycket play-doh.   

Sedan har vi fått ett ljusbord, på det har vi haft  klossar med färgad plast i och magneter. Barnen tar olika leksaker till ljusbordet.  

 

Augusti-16

Vi har satt upp tyg i det gråa rummet ovanför puffen i taket tillsammans med ljusslingan för att att få en ökad känsla av mysighet.

Sedan har vi börjat exprimentera med lera. Den lera vi började med var sandllera. Vi hade den på ett litet bord dit barnen kunde gå och utforska. Det blev populärt och barnen bakade med den och började även köra med bilarna i den.   

 

Maj-16

Vi jobbar fortfarande med det gråa rummet och milön. Vi har satt upp ljusslinga och flyttat "puffen" för att få en mysig mijö i det gråa rummet. 

Barnen visade intresse för vatten och is så det har vi också fokuserat på denna termin. Genom att vi har fryst in vatten och gått och tittat på "vattenfall".

Magneterna och plusplus är mycket i fokus.     

 

Januari -16

Vi har förändrat miljön efter barnens intressen och skapat fler möteplatser med hjälp av små bord och lyft fram fordons intresset med vårt nya bil bord.

Vi införskaffade oss magnetplattor och plusplus som höjt koncentrationsnivån och kreativiteten.

Delaktighet (Pedagogisk dokmentation)

Maj-17

Vi har gjort en pedagogisk berättelse över vårat projekt genom läsåret, där man kan följa barnen och projektets gång. Vi gjorde en power point.

 

Januari-17

Vi jobbar med miljön utifrån barnens intressen där mötesplatser fortfarande är i fokus, dokumentationen fortsätter vi med på väggarna och i unikum.  

 

Augusti-16

Mötesplatserna och dokumentationen kommer att fortsätta och utvecklas under terminens gång.

 

Maj-16

En del av dokumentationen är på väggarna och mycket har vi lagt ut på unikum.

Barnen använder mötesplatserna men vi håller fortfarande på att utveckla dom efter barnens intresse.

 

Januari-16

Vi anser att vi borde arbeta ännu mer på den pedagogiska dokumentationen, vi har fortfarande mer att lära oss.

Vi har börjat använda oss av Unikum och fått positiv ”feedback” av föräldrar.

Barnen har visat stort intresse för de nya mötesplatserna, men vi fortsätter att jobba vidare.

Likabehandling

Maj-17

En ny likabehandlingsplan är upprättad.

 

Januari - 17

Bemötande och tryggheten är fortfarande i fokus då vi har många inskolningar under hösten.

 

Augusti-16

Bemöttandet och tryggheten är alltid i fokus.

 

Maj-16

Tryggheten har legat i stort fokus med barnen och vi strävar efter att ge barnen ett så bra bemötande som möjligt varje dag.

 

Januari-16

Vi har arbetat med att barnen känner sig trygga och inskolningarna har kommit in i verksamheten på ett bra sätt.

Var är vi?

Utveckling och Lärande (pedagogisk miljö)

Maj-17

Vi ska kolla vad barnen är intresserade av nästa termin och utveckla miljön efter det.

 

Januari - 17

Vi fortsätter arbeta med tryggheten och den pedagogiska miljön. Vi har börjat med pedagogisk berättelse om leran. 

 

Augusti-16

Vi håller på med inskolningar så mycket trygghet ligger i fokus just nu.

Vi ska hitta de nya barnes intressen och vi har observerat nu att bilintresset ligger i fokus.

 

Maj-16

Vi jobbar på att fortfarande förändra miljön i den utvecklingsfas barnen är i nu. Vi ska ta fram lera och ha ett stående papper på bordet där barnen alltid kan rita och ha några pennor.

Vi berättar även mycket sagor för barnen i form av figurer, flano och böcker.

 

Januari-16

I nuläget är det fokus på miljön och vi skolar in 3 nya barn.

Delaktighet (dokumentation)

Maj-17

Våran pedagogiska berättelsen är klar så vi har visat den för barnen och lagt ut den på unikum så barnen ska kunna titta på den och berätta om det själva.

 

Januari-17

Observera barnen för att se deras intressen och samtala med de barnen som har språket om vad de tycker om att göra och så att man anpassar miljön/mötesplatser till barnen.

 

Augusti-16

I nuläget är det att få de nya barnen delaktiga genom att hitta deras intressen genom att observara vad de tycker om att göra för att sedan kunna använda det i miljön.

 

Maj-16

Vi förberdder de stora barnen på att de ska flytta över till bullerbyn. Vi ska ha en överlämingsdag där barnen får vara med inne på bullerbyn för att känna på och äta lunch. 

 

Januari-16

Fokus för oss just nu är att få en trygg barngrupp.

Likabehandling

Maj-17

Vi har utvärderat likabehandlingsplanen och fortsätter att fokusera på barnens trygghet.

 

Januari 2017

Fokus är att tillgodose och möta barnens olika intressen och behov,

 

Augusti-16

Ta emot alla nya barn och föräldrar på ett tryggt och bra sätt.

 

Maj- 16

De nya barnen har kommit in bra i gruppen och vi fokuserar på att vara närvarande pedgoger.

 

Januari-16

Fokus här ligger på att barnen ska känna sig trygga och få sina behov tillfredställda.

Vart ska vi?

Utveckling och Lärande (pedagogisk miljö)

Maj-17

Vi kommer att stänga mattisborgen så vi ska kunna använda lokalerna till hösten. Tänka vad vi ska göra med miljön.

 

Januari -17

Vi vill fokusera på utemiljön för att göra den mer stimulerande, hållbar och utmanande för att ge baren en mer varierad utevistelse.

 

Augusti-16

Vi vill fortsätta arbeta med pedagogiska miljön för att skapa fler mötesplatser efter barnens intressen och som stimulerar deras fantasi.

 

Januari-16

Förändra miljön efter barnens intresse och behov och på deras nivå.

 

Skapa bättre mötesplatser i det gråa rummet och utveckla det.

 

Göra stationer som ger upplevelser och utmaningar. Börja jobba med nya material så som lera.

Delaktighet (dokumentation)

Maj-17

Vi frågar även barnen vad de vill ha miljön till.

 

Januari - 17

Vi vill göra en pedagogisk berättelse i powerpoint för att dokumentera vårat projekt.

 

Augusti - 16

Vi vill skapa ett projekt efter barnens intressen, och även anpassa miljön efter projektet. 

 

Januari-16

Att få barnen att vilja använda mötesplatserna

 

Använda oss av pedagogisk dokumentation

 

Använda oss av bla unikum för att involvera föräldrarna.

Likabehandling

Maj-17

Ny plan kommer att upprättas till hösten.  

 

Januari - 17

 Arbetet med likabehandingsplanen fortsätter och utvärdering kommer ske under våren.

 

Augusti-16

Kartläggning av riskzoner där kränkande behandling kan ske, och revidering av likabehandlingsplanen kommer att ske under början av hösten.

 

Januari-16

Vi strävar efter att arbeta med diskrimminergins- grunderna varje dag i det dagliga arbetet.

 

Vi strävar efter att varje barn ska få ett tryggt bemötande och känna sig tryggt och tillfreds.

Hur gör vi?

Utveckling och Lärande (pedagogisk miljö)

Maj-17

Vi oberserverar barnen och kollar deras intressen.  

 

Januari - 17

Köpa in ny småbarnsgunga och nya leksaker. Varje avdelning pratar genom vad de vill ha för sina barn i utemiljön och tar med till nästa apt.

 

Augsuti-16

Gråa rummet - vi vill säta fast en tågbana på ett bord.Vi vill även göra en vägg med rör med tavellister där barnen kan rulla bollar eller köra bil. Vi vill även ta bort dockvrån då den inte fungerar så bra just nu.

Blå rummet - vi vill göra en bilväg fönsterbrädan, och ta fram lera att ha på de låga borden så barnen kan dega.

Gula rummet - Vi tänker sätta papper på det rosa bordet så barnen kan stå där och rita.

 

 

Januari-16

Obserera vad barnen väljer att leka med och var.

 

 Möblera om och få till bra mötesplatser i det gråa rummet.

 

Börja jobba med nya material

Delaktighet (dokumentation)

Maj-17

Vi fortsätter att sätta upp dokumentationen på väggar och lägger ut det på unikum.

 

Januari - 17

Vi använder kamera och ipad för att ta bilder och filma det barnen är intresserade av och gör.

 

Augusti - 16

Vi dokumenterar förändringar i miljön och barnens lek.

Vi lägger ut våra och barnens reflektioner i våra veckoplaneringar i unikum.

För att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten lägger vi ut "projekten" på unikum.

 

 

Januari-16

Barnen ska vara med och utveckla det gråa rummet.

 

Vi som pedagoger får vara lyhörda för barnens önskemål och åsikter och ha en öppen dialog med dem

 

Dokumentera de förändringar som vi gör med miljön.

Likabehandling

Maj-17

Granska barnen i deras lek och hänga med i den.

 

Januari - 17

Vi ska vara goda förebilder och föredömen och tar upp situationer med barnen när de uppstår.

 

Augusti - 16

Vi ska vara goda och tydliga förebilder på hur vi bemöter varandra, dvs pratar och är mot varandra.

 

Vi diskuterar med barnen då situationer och konflikter uppstår.

 

Vi pratar värdegrund med barnen och varandra.

 

Januari-16

Vi ska vara goda och tydliga förebilder på hur vi bemöter varandra, dvs pratar och är mot varandra.

 

Vi diskuterar med barnen då situationer uppstår.

 

Vi pratar värdegrund med barnen och varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: