👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-01-11 10:46 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Fysik
I arbetet med astronomi lär du dig om planeterna och hur månen rör sig, hur dag, natt, år och årstider kan förklaras, människan i rymden och användning av satelliter. Samt om historiska och nutida upptäckter inom området.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du lär dig fysikens begrepp och använder modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i arbetet med solsystemet. 

 Du lär dig om universum ur ett historiskt perspektiv och genom aktuell forskning. 

Bedömning - vad och hur

Du ska

- delta i diskussioner och samtal och föra dessa framåt. 

- söka information från olika källor och föra resonemang kring dessa. 

- använda informationen i diskussioner, skapa texter och andra framställningar. 

- dokumentera med text och bild. 

- genomföra undersökningar. 

- använda utrustning på ett säkert sätt. 

- berätta om naturvetenskapliga upptäckter. 

- ge exempel på himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra. 

- visa grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och använda fysikens begrepp. 

 

Undervisning och arbetsformer

I arbetet med solsystemet kommer du arbeta både enskilt, i par och i grupp. Du dokumenterar med text och bild. Diskuterar både i mindre grupp och helklass. Använder dig av tankekarta som modell. Deltar i gemensamma genomgångar och diskussioner. Redovisar i grupp för klassen med stöd av Keynote. Lyssnar till högläsning. Tar stöd av filmer samt faktatexter (internet, faktaböcker, tidningsartiklar). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6