Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-01-11 12:16 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Teknik Fysik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta. Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Tidsperiod 

vt 2017 vecka 2-6

Förmågor att utgå ifrån:

Undersöka: Ställa hypoteser, genomföra givna experiment samt förklara varför det funkar/inte funkar med hjälp av begrepp som är kopplade till elektricitet. Planera en undersökning och dokumentera den.

 • Hur kan man få en/flera glödlampor att lysa med hjälp av ett batteri och en ledningstråd? 
 • Hur fungerar en glödlampa?
 • Hur kan man ta reda på om ett material leder ström?

Begreppsliga förmågan:
Kunna förstå, förklara samt använda följande begrepp i ett sammanhang.

 • sluten krets
 • parallellkoppling
 • seriekoppling
 • elektron
 • elektricitet
 • ledningstråd
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • krokodilklämmor
 • lamphållare
 • ledare
 • isolator

 

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

 

 • Under detta område kommer du att lära dig: 
  • att förklara och använda begrepp (se ovan)
  • om hur en lampa och ett batteri fungerar
  • att rita, tolka och använda enkla kopplingsscheman 
  • vad som behövs för att en lampa ska lysa och vad en strömbrytare är. 
  • att experimentera enskilt och tillsammans i grupp. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Göra kopplingar med lampa/lampor, batterier och ledningstrådar och förklara varför det funkar/inte funkar.
 • Läsa i läroboken
 • Lyssna på "föreläsningar"
 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Vi kommer att ha enskilda/gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att se på film som hjälper till att förklara innebörden av elektricitet.

 

Kunskapskrav och bedömning

Se matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Fysik, elektricitet åk 4-6

Göra undersökningar i fysik

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Tk
Kopia av Teknik åk 4-6 Skolverket

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: