Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelseskrivande

Skapad 2017-01-11 12:28 i Östervåla skola F-6 Heby
Under detta arbetsområde kommer eleverna att få lära sig att känna igen genretypiska drag hos berättandetexter occh öva på att kunna identifiera strukturer, viktiga delar och språkliga drag i denna typ av text. Arbetsområdet avslutas med skrivandet av en egen berättelse.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Under detta arbete kommer du att få lyssna på och läsa olika berättelser och öva på att hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Du kommer också att få skriva en egen berättelse.

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål

Du ska skriva en text med:

 • fungerande struktur så som inledning, handling och avslut som knyter ihop berättelsen,
 • fungerande miljö- och personbeskrivningar,
 • fungerande användning av skrivregler som skiljetecken, styckeindelning och direkt anföring vid dialog (talstreck eller citattecken),
 • varierat ordval och meningsbyggnad.

Arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa och lyssna på olika berättande texter,
 • arbeta i helklass, tillsammans med klasskamrater och på egen hand,
 • diskutera texter och öva på att identifiera (hitta) textgengrens typiska struktur och språkliga drag,
 • skriva en berättande text tillsammans med klassen
 • skriva en egen berättande text,
 • öva på att bearbeta din text och göra förbättringar utifrån respons från lärare

Uppgifter

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Struktur
Du kan med handledning skriva en text med en serie händelser, problem och ett avslut.
Du kan skriva en enkel text med en serie händelser, problem och ett avslut.
Du kan skriva en utvecklad text med en serie händelser, problem och avslut.
Du kan skriva en välutvecklade text med en serie händelser, problem och avslut.
Person- och miljöbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller person- och miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller enkla person- och miljö-beskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade person- och miljö-beskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på välutvecklade person- och miljö-beskrivningar som vävs in i händelse-förloppet.
Skrivregler
Du kan med handledning använda enkla skrivregler i din text.
Du kan använda enkla skrivegler i din text.
Du kan använda flera olika skrivregler i din text.
Du kan med stor säkerhet använda flera olika skrivregler i din text.
Meningsbyggnad och ordval.
Du kan med handledning skriva en text med enkel meningsbyggnad och varierat ordval.
Du kan skriva en text med god meningsbyggnad och varierat ordval.
Du kan skriva en text med utvecklad meningsbyggnad och varierat ordval.
Du kan skriva en text med välutvecklad meningsbyggnad och varierat ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: