Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och andning7b

Skapad 2017-01-11 12:57 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Kemi

Innehåll

Det här kommer du få undervisning om

 • vilken betydelse luftens sammansättning har för livet på jorden
 • diskutera hur människans användning av bränslen och olika spridningsprocesser i luften påverkar klimat och hälsa
 • hur vi kan använda gaserna i luften och vilka konsekvenser det får för våra levnadsvillkor
 • använda kunskaper i kemi för att förklara hur vätgas kan bli framtidens bilbränsle
 • Hur andningen fungerar och påverkar oss i våra vardagliga aktiviteter
 • Sjukdomar i andningsorganen och dess påverkan på vår livskvalitet.

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Laborationer
 • Övningsuppgifter

 

Vi använder Kemi Spectrum kap 2 "luft" sid 51-79

                    Biologi Spectrum kap 13 "Andning" sid 242-247

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Muntlig aktivitet
 • Praktiskt arbete
 • Laborationsrapport
 • Prov
 • Diskussionsuppgift

Lektionsplanering

 Vi jobbar med luft och andning fram till sportlovet. 

Vecka

Mån 70 min

Ons 50 min

Tor 60 min grupptid

2

Studiedag

Repetition av kemins grunder

Laboration

3

 Kemins grunder

2.1 samt lite om lufttryck

Laboration

4

2.2 & 2.3 

2.4 & 2.5

 

5

 2.6

2.6 Diskussion Växthuseffekten

Växthuseffekten

6

Repettition

Finalen

PROV

7

Intro andning

Andning

Andning

8

Laboration/diskussion

Andning

Läxförhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav Biologi 7-9 Viksängsskolan

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör häls och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsat och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska samband, människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, ch visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Ke
Kunskapskrav Kemi 7- 9, Viksängsskolan

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp,modeller och teorier
Kemiska samband, natur
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska samband, natur och människa
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleverna utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleverna gör enkla dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleverna utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleverna gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleverna utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleverna gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: