👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livstil,resonera om hälsofaktorer, Idrott och hälsa - år 9

Skapad 2017-01-11 13:31 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi ska jobba med många olika sätt att träna styrka och kondition. Vi ska även jobba med ett hälsoprojekt som handlar om sömn, kost, fysisk aktivitet och stress.

Innehåll

Förmågor i fokus

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

Det här kommer vi arbeta med i undervisningen

- olika sätt att träna styrka (tabata, core, styrkelekar, crossfit, cirkelträning - med och utan vikter)

- olika sätt att träna sin kondition (hinderbana, spinning, crossfit,, boll och racket spel med fokus på puls)

- utvärdera de olik fysiska aktiviteterna

- genomgångar om hälsofaktorerna kost, sömn och fysiskt aktivitet

- genomgångar om sambanden mellan hälsofaktorerna

- diskussioner i smågrupper om  sömn, kost och fysisk aktivitet

- jobba med ett hälsoprojekt där du är hälsocoach åt "Niklas" (påhittad person)

 

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde

- kunna göra ett antal styrkeövningar med rätt teknik, t ex situp, armhävning, benböj, marklyft

- kunna göra ett antal styrkeövningar med vikter och rätt teknik, t ex benböj, bicepscurls, axelflyes

- genomföra de olika träningspassen vi gör på lektionerna

- hur sömn, kost, fysisk aktivitet och stress påverkar hälsan

- sambanden mellan sömn, kost och fysisk aktivitet, hur de påverkar varandra

- reflektera över de olika träningsformerna

 

Hur får du visa dina kunskaper

- du jobbar med de olika sätten att träna styrka och kondition på lektionerna

- du planerar ditt hälsoprojekt utifrån dina kunskaper om kost, sömn, fysisk aktivitet, stress och sambanden mellan dessa

- du diskuterar och reflekterar i gruppdiskussioner

 

Bedömning

 

Utvärdera aktiviteter och resonera om hälsofaktorer

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9