Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, värme och kyla

Skapad 2017-01-11 17:37 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Fysik
Hur kommer det sig att det känns kallare att sätta sig på en stenbänk än på en träbänk? Varför känns diskbänken kallare än bordet, de står ju i samma rumstemperatur? Varför blåser det? Hur kan man observera väder? Detta är frågor som vi kommer att jobba med under arbetsområdet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att 

-genomföra systematiska undersökningar

-använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 

-genomföra enkla undersökningar utifrån en given planering. 
-använda utrustningen på ett säkert sätt
-jämföra dina och andras resultat, se likheter och skillnader och resonera om vad de kan bero på.
-ge förslag på hur man kan förbättra undersökningen. 
-dokumentera undersökningen med text och bild
-berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och hur de har påverkat människor. 

Du ska ha kunskap om fysikaliska fenomen (väder, värmeöverföring). Du ska kunna förklara fenomenen, visa på samband och då använda fysikaliska begrepp t ex värme, termometer, temperatur, leda, strömma, stråla, isolera, fast/flytande/gasform, atom, molekyl. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under arbetet med "Väder, värme och kyla"

-titta på filmer
-göra gemensamma undersökningar och då följa givna planeringar
-observera väder under en längre period och dokumentera observationerna i diagram och tabeller
-bygga termosar utifrån egen planering
-dokumentera undersökningarna med text och bild
-ha "grej of the day" kopplat till arbetsområdet
-läsa texter och visa att vi förstått dem genom att skriva egna texter och delta i diskussioner
-göra uppgifter från gamla nationella prov i fysik, diskutera dem och komma fram till hur man kan utveckla sina resonemang. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: