Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 7 Läsa bok och skriva nyhetsnotis TP

Skapad 2017-01-12 08:08 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bokrecension och nyhetsartikel
Grundskola 7 Svenska
Du ska läsa boken "Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian" av Sherman Alexie. Under läsningens gång diskuterar du boken samt reflekterar kring bokens innehåll. Du kommer även att skriva en nyhetsnotis där du har boken som underlag.

Innehåll

Mål

Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift och tal - du ska kunna skriva en notis. Du ska kunna berätta om boken i grupp eller helklass. 

Du ska kunna läsa och analysera skönlitteratur - du ska läsa boken och kunna diskutera och reflektera över bokens innehåll och handling. 

Du ska kunna anpassa ditt språk efter olika syften och mottagare - du ska kunna uttrycka dig så att dina klasskompisar förstår dig samt skriva din notis till rätt mottagare (mig) samt veta vad som är typiskt för språk och struktur i en notis. 

Du ska kunna söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

Genomförande

Du läser boken både på lektion och hemma. Ibland lyssnar du till högläsning, ibland läser du tyst för dig själv.

Du kommer att i grupp eller enskilt svara på frågor kring bokens handling och innehåll efter varje gång du läst.

Du kommer även att skriva en notis där du utgår från bokens innehåll. Där får du lära dig om texttypens uppbyggnad samt vad du ska tänka på när du skriver en notis; rubrik, brödtext samt de sex journalistiska frågorna (vad, vem, var, hur, när, varför).

Notisen lämnar du in i classroom fredagen 17/2. 

 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

kunna läsa boken med gott flyt där du använder dig av lässtrategierna

kunna diskutera bokens innehåll och handling

kunna skriva en notis där du följer instruktionerna för denna texttyp och att du använder dig av skrivreglerna

 

Innehåll

Läsa och skriva:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala:

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts

Berättande texter och sakprosatexter:

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

 

Matriser

Sv
Kunskapskrav läsa och skriva en notis

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa skönlitteratur
Du kan läsa skönlitteratur med flyt och använda dig av lässtrategierna. flyt, huvudsak fungerande
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt och använda dig väl av lässtrategierna. gott flyt, ändamålsenligt
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt och använda dig mycket väl av lässtrategierna. mycket gott flyt, ändamålsenligt och effektivt
Läsa och reflektera
Läsförståelse
Du ska kunna göra enkla sammanfattningar och/eller göra enkla reflektioner kring bokens handling och karaktärer. grundläggande
Du ska kunna göra utvecklade sammanfattningar och/eller göra utvecklade reflektioner kring boken där du diskuterar en del kring bokens handling och karaktärer. god
Du ska kunna göra väl utvecklade sammanfattningar och/eller göra utvecklade reflektioner kring boken där du diskuterar bokens innehåll och karaktärer från olika perspektiv. mycket god
Läsa och redogöra
Tydligt framträdande budskap
Du ska kunna resonera kring och tolka bokens handling och karaktärer utifrån dina egna erfarenhet och hur du tänker kring olika livsfrågor. Du ska även kunna berätta om vilket budskap det finns i boken. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du ska kunna resonera utvecklande kring och tolka bokens handling och karaktärer utifrån dina egna erfarenhet och hur du tänker kring olika livsfrågor. Du ska även kunna redogöra och diskutera bokens budskap. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kan läsa mellan raderna
Du ska kunna resonera väl utvecklat kring och tolka bokens handling och karaktärer utifrån dina egna erfarenhet och hur du tänker kring olika livsfrågor. Du ska även kunna redogöra väl och diskutera utförligt om bokens budskap. välutvecklade och väl underbyggda resonemang läsa mellan raderna eller är dolda
Skriva
Språk språklig variation
Du kan skriva en notis där: språket är enkelt skriver med något varierade fraser och ord upprepar ibland ord binder ihop meningar med och/men viss variation
Du kan skriva en notis där: språket är utvecklat och passande till texttypen skriver med varierade fraser och ord upprepar sällan ord har variation på bindeorden relativ god variation
Du kan skriva en notis där: språket är välutvecklat och passande till texttypen skriver med varierade fraser och ord upprepar aldrig ord, såvida det inte har en effekt för texten har stor variation på bindeorden god variation
Skrivregler
Följa språkliga normer
Du gör ibland fel på stor/liten bokstav. Du glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. Du blandar olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningar är oftast ganska korta och enkla. Du har ibland för långa meningar; du radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken. i huvudsak
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du använder oftast rätt skiljetecken. Du använder tempus korrekt. Dina meningars längd och ordföljd varierar. Du satsradar sällan. relativt väl
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du gör få fel av skiljetecken. Du använder tempus korrekt. Dina meningar är varierade i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten. Du satsradar ej. väl
Struktur
Textbindning Styckeindelning
Din text är ganska sammanhängande och läsaren förstår vad du skrivit. Du har en huvudrubrik och du har en brödtext där du svarar enkelt på de sex journalistiska frågorna. Du delar ibland in i stycken. i huvudsak fungerande
Din text är sammanhängande och följer en röd tråd. Du har en lockande rubrik och brödtext där du utvecklat svarar på de sex journalistiska frågorna. Du använder dig oftast av korrekt styckeindelning. relativt väl fungerande
Din text är sammanhängande och följer en tydlig röd tråd. Du har en lockande och effektiv rubrik och brödtext där du väl utvecklat svarar på de sex journalistiska frågorna. Du använder dig av korrekt styckeindelning. väl fungerande
Källor
Sammanställa information Trovärdighet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från några källor. Du redogör enkelt för källornas trovärdighet. avgränsat enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Du redogör utvecklat för källornas trovärdighet och relevans. relativt varierat utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor som du sedan diskuterar kring dess trovärdighet och relevans. varierat välutvecklade och och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: