Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att våga tala inför andra

Skapad 2017-01-12 10:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Att planera och genomföra ett framförande.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Bedömning av det muntliga arbetsområdet att tala inför andra.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Eleven skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning:

  • Att formulera sig och kommunicera i tal dvs. den muntliga förmågan kommer att bedömas. Denna visar du genom att planera, förbereda och genomföra en muntlig presentation. I din presentation bedöms hur väl du formulerar dig, hur du väl strukturerar din presentation och hur väl du lyckas förmedla ditt budskap.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Arbetet med att skapa ditt framförande samt genomförandet av det är underlag för bedömning.

Matriser

Sv
Muntlig framställning

Jag har en bit kvar
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Inledning och avslutning
Jag saknar inledning och avslutning.
Jag har ett försök till inledning och avslutning.
Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Jag har en intresseväckande inledning, som målar upp en bild för publiken. I avslutningen knyter jag ihop säcken på ett effektivt sätt, genom att t ex gå tillbaka till bilden jag målade upp i början.
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Stilgrepp
bildspråk (metaforer och liknelser), upprepningar (anaforer), retoriska frågor
Jag använder inga stilgrepp i min framställning.
Jag försöker använda retoriska frågor och måla upp en bild genom enstaka liknelser.
Jag använder några stilgrepp, som gör min framställning effektivare.
Jag använder mig av passande och stilsäkra metaforer, anaforer och retoriska frågor, för att förmedla mitt budskap effektivare.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
utantill eller innantilläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Powerpoint/photostory/ youtube...
Jag använde inte något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Jag använde mig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Röstläge
tempo, volym, intonation
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.
Anpassning
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Engagemang
Du framför ditt budskap på ett begripligt sätt.
Du strävar efter att visa engagemang i din muntliga framställning.
Du visar engagemang som höjer kvalitén på ditt framträdande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: