Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering "Vatten och luft"

Skapad 2017-01-12 11:09 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 NO (år 1-3) Kemi

Innehåll

 

Du kommer att:

 • lära dig vattnets tre former; fast-, flytande- och gasform.
 • lära dig övergångarna mellan formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • lära dig vattnets och luftens egenskaper.
 • få vara med om olika förevisningsexperiment, samt göra egna experiment/undersökningar.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • se på filmer/TV-program.
 • läsa faktatexter.
 • delta i samtal om olika ämnen.
 • muntligt få redogöra för kunskaper du tillägnar dig.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild.

Bedömning

Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.

Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resone­mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. 

Dessutom gör du enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. 

Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. 

Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

NO Ke
Luft och vatten

Nivå 1
Nivå 2
Göra undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematisk utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Dokumentation.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Egenskaper hos luft och vatten.
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: