Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2017-01-12 14:24 i Vallhamra skola Partille
Grundskola F – 9

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Detta ska du lära dig:

 

hur ljud uppstår och breder ut sig samt
hur vi uppfattar ljudskillnaden mellan starka och svaga ljud,
höga och låga toner
hur ljudet förs vidare
hur vår hörsel och syn fungerar 

vad ljus är och ljusets egenskaper

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att utveckla dina förmågor genom att lära dig
många nya ord
undersöka ljud och ljus
se på film
läsa, samtala och diskutera
svara på frågor till boken
experimentera och skriva en labbrapport


Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
genomföra enkla experiment och använda utrustningen på ett säkert sätt .
Du ska visa att du kan skriva en labbrapport.

Du ska visa att du har kunskaper om kapitlet ljud och ljus.
Det kommer du att få visa genom ett skriftligt prov

Matriser

Kopia av Kopia av Kopia av Vallhamra bas

Rubrik 1

Aspekt 1
Eleven har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom användning av fysikens begrepp. -vad ljud är och ljudets egenskaper -vad ljus är och ljusets egenskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på vad ljus och ljud är. När eleven beskriver egenskaper hos ljud och ljus med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara vad ljud och ljus är. Eleven visar på ett enkla samband inom dessa och beskriver egenskaper hos ljud och ljus med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara vad ljud och ljus är. Eleven visar på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag. Eleven beskriver egenskaper hos ljud och ljus med god användning av fysikens begrepp.
Ny aspekt
I resonemang om ljud och ljus kan eleven rela- tera till några fysikaliska samband. -hur vår hörsel och vår syn fungerar
I enkla och till viss del underbyggda resonemang och ur vår hörsel och syn fungerar, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur vår hörsel och syn fungerar, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang och hur vår hörsel och syn fungerar, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven berätta om några natur- vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvill- kor. -uppfinningar och upp- täckter inom ljud-och ljusområdet.
Eleven kan också berätta om några uppfinningar och upptäckter inom ljud- och ljusområdet och vilken betydelse dessa haft för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några uppfinningar och upptäckter inom ljud- och ljusområdet och vilken betydelse dessa haft för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några uppfinningar och upptäckter inom ljud- och ljusområdet och vilken betydelse dessa haft för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: