Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt. åk 6

Skapad 2017-01-12 18:29 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med taluppfattning, enheter och skala, procent, algebra, problemlösning och sannolikhetslära.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

föra och följa matematiska reonemang

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Arbetssätt och redovisning

Arbetets innehåll:

Kapitel 6  Mer om tal

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

-läsa och skriva stora tal

-ställa upp och multiplicera heltal t.ex. 32x56

-ställa upp och multiplicera decimaltal t.ex. 4,8x5,4

-multiplicera decimaltal med 10 och 100

-dividera decimaltal med 10 och 100

-dividera när det blir decimaltal i svaret 

Kapitel 7  Enheter och skala

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

-räkna med tid

-förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet

-förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

-använda olika enheter för vikt och volym

Kapitel 8  Procent

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

-skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk

-räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning

-räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. 12% av 150 kr

Kapitel 9  Algebra

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

-räkna med likheter

-lösa enkla ekvationer

-tolka och skriva uttryck med variabler

Kapitel 10  Problemlösning

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

-använda strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

-matematiskt formulera frågeställningar utifrån vardagliga situationer

Sannolikhetslära

När du har arbetat med området ska du kunna:

-räkna med sannolikhet, chans, och risk grundat på observationer eller statistiskt material från vardagliga situationer

-jämföra sannolikheten vid olika slumpmässiga försök

Koordinatsystem

När du har arbetat med området ska kunna:

-beskriva vad ett koordinatsystem är

-avläsa och skriva koordinater för punkter

-rita koordinatsystem och sätta ut punkter

 Arbetssätt:

Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 6 B". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
Vi arbetar med mattebeting, där du planerar veckans arbete.
Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen.
Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden.

Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.

 

Bedömning:Vi kommer att bedöma hur väl du:

-kan formulera och lösa problem med hjälp av matematiska strategier och metoder
-kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
-kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
-kan föra och följa matematiska resonemang
-kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


Reflektion-utvärdering

Vilka arbetsområden är du säker på inom matematiken ?

Vilka arbetsområden behöver du utveckla ? Hur kan du göra detta ? Vad behöver du hjälp med ?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: