Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paxserien Nidstången

Skapad 2017-01-12 19:23 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Svenska Klass 5 Vt 17
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I Mariefred börjar konstiga saker att hända. Övernaturliga saker väcks till liv. Bröderna Alrik och Viggo är utvalda att för att skydda det hemliga biblioteket som ligger under kyrkkullen. Snart blir det farligt på riktigt och Alrik och Viggo måste vara både modiga och smarta för att överleva. Tiden pulsar-mörkret vandrar in... I det här arbetsområdet läser du boken Nidstången samt skapar illustrationer till bokens handling. I boksamtal och med hjälp av de olika lässtrategierna diskuterar vi bokens innehåll. Vi läser och skriver beskrivande texter samt skapar illustrationer till texterna.

Innehåll

Syfte:

Att genom arbetet med Nidstången väcka intresse för läsning och utveckla läsningen till god läsförståelse. 

Att utveckla skrivförmågan.

Undervisning

Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa / lyssna på boken Nidstången.

Du kommer att tillsammans med dina klasskamrater bygga upp en förförståelse innan vi börja läsa boken.

Du kommer att få bearbeta och samtala om texten med hjälp av lässtrategierna. Du kommer att träna på att förutspå, sammanfatta, ställa frågor, skapa inre bilder samt jobba med ord.
Du kommer att skriva läslogg samt tillsammans med dina klasskompisar få delta i boksamtal där du utifrån frågeställningar diskuterar bokens innehåll.

Du kommer att få jobba med PAX illustrationerna på olika sätt. Du kommer att få skriva olika texter exempelvis ett meddelande, sms ,brev dagbokstext, person - och miljöbeskrivning. Du kommer då att arbeta med de olika texternas typiska uppbyggnad.

Du kommer att få arbeta med texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att ges formativ bedömning utifrån läroplanen och Nya språket lyfter. Du kommer att få en slutuppgift där du kan visa god läsförståelse och skrivförmåga .

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: