Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8, VT 17

Skapad 2017-01-12 22:07 i Vasaskolan Hedemora
Denna planering kommer att täcka hela ht-16. I matrisen nedan kommer du kunna göra en självskattning samt se aktuell bedömning. Tanken är att kontinuerligt uppdatera för att smidigt få en översyn av vad du behöver arbeta med.
Grundskola 8 Engelska

Denna planering kommer att täcka hela vt-17. I matrisen nedan kommer du kunna göra en självskattning samt se aktuell bedömning som kontinuerligt uppdateras.

Arbetsområden kommer att fyllas på allt eftersom.

 

Innehåll

Fr.o.m. v 2

Vi kommer börja terminen med att arbeta kring temat, Harry Potter.

 Fr. o. m. v 10
Under de följande veckorna fram till Påsk kommer vi arbeta med temat: "The Environment". Temat avslutas med ett prov.

Veckorna efter påsklovet och fram till terminsslut kommer vi att arbeta med enskilda uppgifter där eleverna fokuserar på de förmågor de än inte befäst, eller de förmågor de väljer att förbättra.

 

Under hela vårterminen kommer vi bl. a. :

- läsa delar av första boken om Harry Potter, på engelska
- ha gemensamma genomgångar
- ha instruktioner på engelska
- ha resonemang kring olika teman bl.a. om Miljö 
- ha arbetsuppgifter som görs individuellt eller i grupp
- arbeta med grammatiska övningar
- se filmer som vi sedan gör efterarbeten till
- arbeta med läsförståelse i "Readtheory"
-
hörförståelseövningar

 

Du blir bedömd utifrån hur du:

- redogör för och förstår innehållet i texter du läst
- visar att du förstår när du lyssnar på talad engelska
- kan uttrycka dig skriftligt på engelska
- kan tala samt ställa frågor/följdfrågor på engelska
- arbetar och visar att du klarar arbetet med olika arbetsuppgifter i arbetsböcker och andra arbetsuppgifter du gör i skolan och i hemmet
- klarar läxförhör och prov

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 7-9

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och redogöra
Du läser texter från olika genrer men förstår inte huvuddragen i texterna Du har svårigheter med att sammanfatta innehållet i det du läser
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår det viktigaste. Du kan översiktligt sammanfatta innehållet i det du läser.
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår det mesta. Du kan sammanfatta innehåll och detaljer.
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår helheten. Du kan utförligt sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Du har svårigheter att följa skriftliga instruktioner även med hjälp.
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner med hjälp
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner med viss hjälp
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner självständigt

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och redogöra
Du har stora svårigheter med att förstå det viktigaste i talad engelska från olika genrer Du har svårigheter att sammanfatta innehållet
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå det viktigaste. Du kan översiktligt sammanfatta innehållet.
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå det mesta. Du kan sammanfatta innehåll och detaljer.
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå helheten. Du kan utförligt och nyanserat sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Du har svårigheter med att följa muntliga instruktioner även med hjälp
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner med hjälp.
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner med viss hjälp.
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner självständigt.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har svårigheter att formuler dig i olka genrer och håller dig inte till uppgiften.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i någon mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i viss mån anpassa till mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat och tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Texten saknar struktur och följer inte grundläggande skrivregler.
Texten har viss struktur och följer i huvudsak grundläggande skrivregler.
Texten har viss struktur och följer grundläggande skrivregler.
Texten har god struktur, följer skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Dina texter följer inte de grammatiska reglerna.
Dina texter följer till viss del de grammatiska reglerna.
Dina texter följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Dina texter följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Du har svårt att hitta ord och fraser för det giva ämnet.
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har svårigheter att formulera dig och blandar in ord från ditt modersmål eller annat språk. Du håller dig inte till uppgiften. .
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat och tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i viss mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig varierat och tydligt och du håller dig till uppgiften. Du kan anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Du har svårigheter att hitta ord och fraser som är relevanta inom ämnet.
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar som tillhör ämnet .
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar som tillhör ämnet.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar som tillhör ämnet.
Uttal & intonation
Du har ett uttal som är väldigt påverkat av ditt modersmål eller annat språk och därmed svårt att förstå.
Du har ett uttal som är begripligt och till viss del korrekt.
Du har ett uttal som är tydligt och korrekt.
Du har ett uttal som är väl tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
I din muntliga kommunikation saknas flyt i språket vilket gör det svårt att förstå.
Du uttrycker dig med visst flyt
Du uttrycker dig med gott flyt.
Du uttrycker dig med väldigt gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: