Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gestalta känslor

Skapad 2017-01-12 22:29 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Visa känslorna!

Innehåll

 

 

 

Gestalta känslor/ Textil uppgift om känslor

Det finns mängder av ord som beskriver känslor.

Det kan exempelvis vara ord som: glad, ledsen, pirrig, spänd, rädd, modig, stolt.

 

 1. Skriv tillsammans med gruppen ner olika ord på känslor på små lappar och lägg i en låda

 2. Dra en lapp vardera - visa ingen vilket ord du fick - men kom ihåg ordet!

 3. Ta en bild på din hemliga lapp, och lägg upp bilden i ett ditt dokument du fått tilldelat i classroom

 4. Gestalta nu ditt ord i en liten textil bild, 8cm x 12cm stor. Använd vilket material du vill och vilken teknik du vill tex. broderi, applikation, tygtryck, nåltovning… Tänk igenom dina val av färger och material eftersom det har stor betydelse för slutresultatet. Skriv lite om hur du tänkt.

 5. Fota din bild och infoga den bilden i ditt dokument.

 6. Fortsätt skriv i dokumentet om dina val samt om dina tankar kring resultatet - Blev det som du tänkt eller ej och varför då?       Hade du kunnat gjort något annorlunda?

 7. Nu ska du avslutningsvis tolka tre kamraters textila bilder – ta tre bilder, ett foto av varje bild du ska skriva om, och infoga dessa i dokument.

Skriv slutligen- under en bild i taget - svar på frågorna A-D. (se nedan)

 

A. Beskriv  VAD du ser för känsla/känslor i  bilden. Tänk på att en bild betyder en sak för dig och en annan för mig! Det finns inget rätt eller fel! Kanske ser du flera känslor.

 

B. Motivera - VAD är det i bilden som avgör vilken känsla du ser och VARFÖR.

 

C. Om man skulle ändra något i bilden för att få en helt annan känsla VAD skulle det kunna vara och VARFÖR? Vilken ny känsla uppstår nu?

 

D. Utgå från bilden och tänk ett steg längre. Går bilden koppla ihop med något ur dagens samhälle? En kultur/ trend/företeelse/händelse...?      Motivera VAD och VARFÖR.  

 

Lämna in din uppgift!


 

Varför är den här förmågan viktig?

 

“För det hjälper eleverna att bli medvetna om sin egen smak, att sätta ord på det personliga tyckandet. Det är förmågan att se bortom tingen, att få en förståelse för uppkomst, hantverkarens tanke bakom ett föremål eller en design, att koppla samman olika kulturer, att få en historisk förankring. Men också att få en  förståelse för att andra ser, tolkar eller känner något helt annat i samma föremål. Det är jätteviktigt att vara medveten om hur mycket vi påverkas av det vi omger oss med och hur normer och värderingar speglas. Eleverna har många åsikter som de faktiskt gillar att vrida och vända på. Frågan ”varför” är en bra trigger!” (Jenny Andersen, Slöjdlärare Malmö)

 

Syftet med ämnet slöjd:

 

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Kunskapskravet som handlar om att tolka uttryck skrivs ut så här i E - C - A-nivå:     


Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

  

    ...utvecklade...


...välutvecklade...


 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
D
C
B
A
Kunskapskrav / Förmåga
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyg D innehåller att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyg B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 • Sl
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: