Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fysiska människan Örat/Ljud klass 05 åk 5

Skapad 2017-01-12 22:36 i Viktoriaskolan Grundskolor
Hur örat fungerar. Hur ljud fungerar. Vad händer med ljudet när det når örat?
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
- Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. - Hur örat fungerar.

Innehåll

 Mål: 

Du ska kunna berätta och förklara:

hur ljud blir till,

hur ljud sprider sig 

hur örat fungerar

hur ljud tas upp och uppfattas av örat. 

Du ska kunna sammanfatta en faktatext och

göra om faktatext till dina egna ord. 

 

Tid: 

V. 4-

 

Att göra på NO-lektioner: 

Bilogiboken s. 199-200.

Film om örat och öron. 

Utkik Fysik och kemi 4-6 digitala s. 174-183.

 

v. 7-9

Vad är ljud? Kunna skilja mellan volym och frekvens 

Vid vilken frekvens började du höra ljudet?

För att öva örats funktioner och delar 
Pappersmodell i 3D.

V. 10

Muggtelefoner

 

Att göra på temalektioiner: 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy Bi
Matris ljud

F
E
C
A
Kommunikation
 • Fy
Du behöver delta mer aktivt i samtal och diskussioner.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljudoch till viss del föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljud samt föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljud samt föra samtalen och diskussionen framåt och fördjupa den genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Undersökningar
 • Fy
Du behöver öva mer på att genomföra enkla undersökningar. Det kan du göra genom att följa givna instruktioner och ta hjälp av/jämföra med andra. Du behöver även öva mer på att dokumentera dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljud och kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljud och kan göra utvecklade dokumenterationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljud och kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Fakta
 • Fy
Du behöver lära dig mer om ljud för att kunna resonera om fysikaliska samband. Du behöver använda dig av den studieteknik som du har lärt dig för att kunna ta ut det viktigaste ur texter och för att kunna komma ihåg vad som tas upp på lektionerna.
Du har grundläggande kunskaper om ljud och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp. Du kan föra enkla resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har goda kunskaper om ljud och beskriver dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och beskriver dessa med god användning av fysikens begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: