Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sture SVA: Reportage (vt 17) stc

Skapad 2017-01-13 10:45 i Sturegymnasiet Halmstad
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med reportage. Du kommer att lära dig om texttypen och dess kännetecken. I slutet av arbetsområdet kommer du genomföra en intervju och skriva ett eget reportage samt redovisa muntligt och få kamratrespons.

Innehåll

Syfte

 

Undervisning

Vi kommer att titta på olika reportage och vad som kännetecknar de olika delarna i ett reportage (rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext).  (Kapitel 7 Fördel 2 samt andra tryckta texter)

Vi kommer även att arbeta med intervjutekniker och intervjufrågor. Innan du ska göra ditt reportage kommer du att göra en träningsintervju och ett träningsreportage samt förbereda egna intervjufrågor till den person ditt reportage ska handla om.

Därefter genomför du din intervju och skriver ditt reportage och lämnar in. Jag vill även att du tar några foton eller gör en kort presentation med hjälp av Story Creator  som visar personen/platsen där du har utfört din intervju.

Under vecka 9 kommer du att muntligt presentera ditt reportage i mindre grupper samt få kamratrespons på din presentation.

 

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån tre delar:
Reportagets form/struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.

Uppgifter

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Reportage (VT17)

Reportage

E
C
A
Reportagets struktur
Du använder rubrik, ingress och brödtext i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett effektivt sätt i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett tydligt och effektivt sätt i din text.
Reportagets innehåll
Ditt innehåll framgår i huvudsak.
Ditt innehåll framgår och har en tydlig röd tråd.
Ditt innehåll framgår på ett välutvecklat och tydligt sätt med röd tråd.
Reportagets språk
Du följer i huvudsak skrivreglerna.
Du följer skrivreglerna och har viss språklig variation.
Du följer skrivreglerna och har en god språklig variation.

Sv SvA
Sture Retorik - muntlig presentation (Reportage)

E
C
A
Helhetsbedömning
Innehåll och struktur fungerar i huvudsak i din muntliga presentation. Presentationen är i huvudsak samman-hängande.
Innehåll och struktur fungerar relativt väl i din muntliga presentation. Presentationen är sammanhängande
Innehåll och struktur fungerar väl i din muntliga presentation. Presentationen är väl förberedd och sammanhängande med inledning och ett tydligt avslut.
Redovisning
Redovisar i mindre grupp.
Redovisar i mindre grupp.
Redovisar i mindre grupp.
Kontakt med åhörare
Talar utan alltför stor tveksamhet. Något manusbunden, lyfter blicken någon gång då och då.
Talar relativt fritt och säkert. Har ögonkontakt med åhörarna
Framträder engagerat och har god ögonkontakt med alla åhörarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: