Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande förskolan Hedenhös avdelning Knota

Skapad 2017-01-13 11:02 i Hedenhös förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Varje barn har rätt att bidra, ha inflytande över och vara medansvarig i sin egen vardag. Vi arbetar ständigt med att barnen ska göra aktiva val i sin vardag på förskolan, både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Vi pedagoger skapar förutsättningar för att barnens möjligheter att utveckla sin självständighet ökar efter ålder och mognad och vi ska uppmuntra dem att hjälpa varandra i olika situationer. I våra pedagogiska miljöer stärks barnens delaktighet genom att de tillåts och uppmuntras att vara aktiva i utformningen och vi utmanar och inspirerar dem att göra olika val. Det är viktigt att alla känner att vi tillsammans formar förskolans miljö, både utomhus och inomhus. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi pedagoger ska vara lyhörda och fånga upp det som inte alltid sägs med ord, genom att bland annat tolka barnens agerande och kroppsliga uttryck.

Innehåll

Avdelningen

( Beskriv i stora drag hur ni tänker arbeta med Barns inflytande. )

 

 

 Nyckelbegrepp

Barn (nyckelbegrepp som vi vill att barnen förstår och kan uttrycka)

  •  

Vuxna (begrepp som är viktiga för oss vuxna att förhålla oss till och reflektera över för att vi ska vara goda förebilder för barnen.) 

  •  

 

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

 

Läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar- koppla till prioriterat läroplansmål för pågående fokusområde i SKA arbetet. (Genom länken nedan här på unikum)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: