👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livskunskap/EQ-Fsk Köpenhamn

Skapad 2017-01-13 11:17 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Träna barnen på socialt samspel-hänsyn,vänskap,ansvar,ärlighet och att få ett gott arbetsklimat med lugn och ro när vi arbetar.
Grundskola F
Att arbeta med barnens sociala samspel. Följa våra regler och ledstjärnor. Att få barnen att acceptera att alla är olika och har olika känslor.

Innehåll

I Livskunskap arbetar vi mycket med normer, värderingar och hur vi ska vara mot varandra. Att få ett gott klimat i gruppen och bemöta varandra med respekt. Vi arbetar också lite med hälsa och livsstil. Under de första veckorna  på varje termin arbetar vi mycket med att lära känna varandra och att bli en bra grupp. Vid behov pratar vi om sådant som har hänt i gruppen och diskuterar gemensamt olika lösningar.

I klassrummet har vi 5 ledstjärnor som vi arbetar med.

 Ansvar, Arbetsro,Ärlighet,Vänskap,och Hänsyn. Dessa stjärnor innefattar många regler och ger ett gott förhållningssätt emot varandra. 

        Våra mål:

 • att ge barnen tillfälle att öva gott kamratskap genom att arbeta i grupp, och att hjälpa andra.
 • Att ge barnen kunskap om hur de kan leva ett sunt liv.
 • Att hylla mångfald och uppmuntra till respekt för andra.
 • Alla barn i gruppen ska kunna varandras namn.
 • Att bygga upp en känsla av gemenskap
 • Ta ansvar för sina handlingar
 • Våga stå för vad man gjort och vem man är
 • Lugn och ro när vi arbetar
 • Ta hand om våra saker och vara rädd om varandra
 • Lita på varandra och ha kul tillsammans!

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11