Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

termins planring ÅK 7 till 9 Pashto HT 2017

Skapad 2017-01-13 11:31 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

  Tala, lyssna och samtala: Lyssna på videor och förbereda dig för muntliga presentationer kring videor.

 

Avsnitt 2

Läsa och skriva: Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Använda modersmålet för sin språkutveckling och lärandet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Avsnitt 3

Konkretiserade mål

 Läsa och skriva olika texter på ditt modersmål och jämföra språket med det svenska språket.

  • Du ska ha muntligt presentation i klassen om texten och videon som jag har skickat via Google drive.

Avsnitt 4

Undervisning och arbetsmetoder

  • Du ska läsa pashto text och jämföra meningsbyggnaden med en text som är på svenska.
  • Du ska skriva en text om videon (vad har du hört) och berätta om videor.

Avsnitt 5

Du har uppnått målen när:

  • Du ska redovisa din text muntligt och använda väl anpassad ord och begrepp på ett klar, tydligt och effektivt sätt.

Avsnitt 6

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig på vilket sätt du har gjort uppgifterna.

  • Läser, förstår och tolkar texter
  • Utrycker dig muntlig och skriftlig form
  • Vilka kunskaper har du använt i dina skriftliga uppgifter. Exempelvis ord och begrep, menings byggnad, skiljetecken, m m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: