👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(SVENSKA)Fokus på läsning under höstterminen 2017

Skapad 2017-01-13 11:52 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Läsning!

Innehåll

LÄSUPPGIFT HÖSTTERMINEN 2017

Instruktioner:

 • Du väljer själv vilken bok du läser och arbetar med. Bra om det är en skönlitterär bok, ungdoms- eller vuxen.
 • Du kommer att få möjlighet att läsa din bok vid 2 tillfällen i veckan i skolan. Tänk på att planera och lägga upp och läsa hemma också. Bra om du skriver ner lite tankar efter varje tillfälle du läst.
 • Du kommer att få diskutera bokens innehåll vid 2 tillfällen under terminen. En kortare diskussion under vecka 12 och en större slutdiskussionen under veckorna 20 och 21.

 

Följande delar ska finnas med i din muntliga redovisning:

 

 • En sammanfattning av innehållet.
 • Välj ett stycke ur boken som du tycker är särskilt bra och referera detta. Vad är det som gör just det här stycket så bra? Berätta!
 • Beskriv huvudpersonen/-personerna. Hur ser de ut? Vilka egenskaper har de? Vad tycker du om dessa personer?
 • Beskriv några av bipersonerna. Utseende? Egenskaper? Finns sådana personer i verkligheten? Finns det någon biperson som du tycker är särskilt intressant? Vem? Varför?
 • Har boken mest utomhus- eller inomhusmiljöer? Eller kanske lika mycket av varje? Ge exempel på några miljöer som förekommer i boken. Beskriv dem så att man verkligen ser dem framför sig.
 • Har du läst någon annan bok, sett någon film eller på något annat sätt upplevt någonting som du kan koppla till handlingen i din bok? Vad är skillnaderna? Likheterna?
 • Försök att ta reda på någonting om författaren till din bok. Skulle du vilja läsa någonting mer som författaren skrivit? Varför? Varför inte?

 

 • Lycka till med ditt läsande och ditt arbete! Annika :)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9