Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la ciudad y el itinerario/ I staden och vägbeskrivning

Skapad 2017-01-13 13:07 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vad heter olika platser i staden på spanska? Hur ser spanska städer ut? Hur beskriver man vägen till en plats? Hur kan man beskriva vägen för en spansk turist i Uppsala? Detta och mycket mer lär vi oss i tema stad och vägbeskrivning.

Innehåll

Vi går igenom vad olika platser och byggnader heter på spanska t.ex. mataffär, sjukhus.

Vi lär oss nya verb för att kunna beskriva för en person hur den kommer till en plats, att lära sig att förstå en vägbeskrivning i textform och muntligt. Vi går även igenom prepositioner.

Den här övningen för att bygga olika meningar som kan användas för att beskriva vägen till en plats hittar ni här.

Sammanfattning på det ni ska lära er.

Instruktioner till Digilär finns här.

Instruktioner till att skriva en vägbeskrivning finns här.

Detta arbetsområde kommer att bedömas genom en skriftlig uppgift, läs- och hörförståelse och en dialog.

En video gjord av elever som beskriver vägen till olika platser finns här:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLSA6W1IXOB3j2FgP9KJ8UqPC_zlaquZVu

Vägbeskrivning -  verb:

Exempel på några byggnader:

Exempel på prepositioner:

Källor:

http://me-encanta-escribir.blogspot.se/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Spanska: Skriftlig förmåga, hör- och läsförståelse

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talat språk
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Strategier för produktion
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig förmåga
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbetning av skriftlig produktion
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: