Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals

Skapad 2017-01-13 13:14 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Inom detta arbetsområde ska du söka fakta, skriva en faktatext och presentera muntligt om ett spännande djur som lever någonstans i världen, på engelska.

Innehåll

Mål/Syfte

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor att:

- läsa, skriva och prata på engelska.

- självständigt följa instruktioner och ett arbetsschema

- läsa faktatexter och välja relevant fakta

- skriva en egen faktatext

- presentera faktan i en muntlig presentation med tillhörande bildspel

- utveckla ordförråd, uttal och ditt kunnande om det specifika djuret.

- ge och ta emot kamratrespons

 

Arbetssätt/Metod

 

Vi kommer att arbeta med området genom att:

- följ arbetsschema och instruktioner (se uppgifter kopplat till planeringen)

- läsa och skriva texter på ipaden med hjälp av frågor i arbetsblad och olika hemsidor

- använda "google presentationer" för att förbereda och genomföra en muntlig presentation

- kamrat- och lärarrespons

 

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du:

- följer instruktioner och väljer relevanta texter och fakta

- formulerar dig muntligt

- formulerar dig i skriftligt

- bearbetar och förbättrar dina texter och din muntliga presentation, under arbetets gång

Uppgifter

 • Arbetsschema

 • Frågor om djuret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Animals - engelska

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Följa instruktioner och välja relevanta texter och fakta
Du kan förstå det viktigaste av innehållet i texter från hemsidor och använder dessa på ett godtagbart sätt i din egen skrivna text
Du kan förstå det viktigaste och detaljer av innehållet i texter från hemsidor och använder dessa på ett mer än godtagbart sätt i din egen skrivna text
Formulera sig i tal
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du talar i din muntliga presentation.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande med fraser och meningar när du talar i din muntliga presentation.
Formulera sig i skrift
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver dina texter.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande med fraser och meningar när du skriver dina texter.
Bearbeta & förbättra
Du kan göra någon enkel förbättring och bearbetning av dina muntliga redovisningar och texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: