Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Klang VT-17

Skapad 2017-01-13 14:38 i Pysslingen Förskolor Pärlan Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Våra fokusområden under vårterminen

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi kommer denna termin att jobba kring ämnena Matematik, naturvetenskap, It, kultur, värdegrund och skapande.

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Vi har valt att jobba med just dessa ämnena under våren, då vi arbetade med de andra ämnena under höst terminen. Detta för att barnens lärande och utveckling inte ska bli påverkat av att det bli för mycket styrda aktiviteter, samt att lpfö's mål ska kunna uppnås på ett bra sätt. Syftet är att barnen ska få med sig lärorika, roliga och inspirerande erfarenheter i sin ryggsäck som dom kommer att bära med sig. 

Hur kommer vi jobba med det?

Det finns många olika sätt att arbeta med dessa ämnena. Vi kommer främst att ta hjälp av Babblarna som kommer vara vårt övergripande tema, och därigenom upptäcka vår närmiljö runtomkring oss. 
Värdegrunden som vi även hade med oss förra terminen kommer vi att jobba vidare med på samma sätt och detta genom konflikthantering. 
Tanken är att It'n ska få vara en naturlig del i vår verksamhet, så vår tanke är att jobba med ipaden under vår reflektions till tillsammans med barnen, samt att använda vår projektor tillsammans allihopa i gruppen för att undersöka de olika ämnena fast genom den digitala världen. 

Hur gick det?

Vi har kommit igång med att introducera babblarna i våra samlingar, vi uppfattar att barnen tycker att det är roligt och vill gärna prata och vara delaktiga tillsammans med oss pedagoger samt babblarna. Genom temat babblarna så pratar vi på ett naturligt sätt kring värdegrund, språk och skapande. Vi kommer fortsätta jobba vidare med detta temat i samlingarna samt fortsätta med vår andra planering som är ute veckor då vi sett att barnen har mycket energi och är intresserade av deras närmiljö.

Efter en tid uppmärksammar vi att barnen inte längre är så intresserade av babblarna. Därför hittar vi andra vägar att gå. 
Vi upplever att barnen tycker det är roligt att vara med och bestämma och ha valfrihet mellan olika aktiviteter som vi pedagoger föreslår. Genom våra samlingar med kort på barnen, hemmahuset och förskolehuset så jobbar vi vidare med värdegrunden. I våra samlingar jobbar vi också med matematik genom olika aktiviteter så som att hämta klossar i olika färger och storlekar. 
Barnen gillar att vara ute väldigt mycket och det tar vi hjälp av. Vi tränar på naturkunskap, som vi sedan kan använda som skapande aktivitet när vi är inne och nyttjar ateljen.

Varför? Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: