Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och geometri

Skapad 2017-01-13 16:03 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik
Ända in på 1950-talet användes Euklides "Elementa" som lärobok i matematik (geometri) på svenska realskolor (gymnasiet). Den skrevs 300 fKr.

Innehåll

Syfte

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematisk metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål 

 • Teckna, tolka och förenkla uttryck
 • Undersöka mönster och skriva algebraiska uttryck
 • Ekvationslösning
 • Se symmetri i figurer
 • Att använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • Lära dig att använda och se samband mellan längd-, area-, och volymskala
 • Utföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • Att använda Pythagoras sats
 • Resonera och motivera, både skriftligt och muntligt, när du visar dina kunskaper

 

Begrepp

 • Uttryck
 • Variabel
 • Ekvation
 • Proportion
 • Symmetri
 • Spegling
 • Likformighet
 • Längdskala
 • Areaskala 
 • Volymskala
 • Kvadratrot
 • Pythagoras sats
 • Katet
 • Hypotenusa

 

Arbetssätt

Genomgångar, problemlösning med redovisning, resonera och diskutera och eget arbete med träning och repetition

 

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper i;

Begrepp - hur väl du förstår och använder rätt begrepp och ser samband mellan begrepp

Metod - hur väl du väljer och använder metoder

Problemlösning - hur väl du redovisar och löser problem

Redovisning, resonemang och uttrycksformer, både muntligt och skriftligt

 

Bedömningen grundar sig på

Muntliga redogörelser av metoder och lösningar, redovisning och resonemang vid problemlösning och skriftligt prov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: