👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare; Läsa/Skriva/Uppleva - åk 8

Skapad 2017-01-13 22:45 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Under några veckor kommer vi att läsa en deckare med tillhörande arbetsuppgifter, skriva en deckarnovell samt se en deckare och diskutera hur man bygger upp och vad som är typiskt för olika typer av deckare.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Läs en deckare, analysera och recensera och skriv som avslutning en kort deckarnovell.

Innehåll

Pedagogisk planering Tema Deckare svenska år 8


Det övergripande syftet är att du ska fortsätta att utveckla dina kunskaper i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska jag ge dig goda förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du känner trygghet i din språkförmåga och att du kan uttrycka sig i olika sammanhang och syften. Det innebär att du genom min undervisning ska få möjligheter att utveckla ditt språk för att tänka, kommunicera och lära. Och mitt jobb är att se till att dina förutsättningar för inlärningen blir så bra som möjligt.

 

Centralt innehåll: (en beskrivning för att bättre förstå vad läroplanen innehåller och vad det vi som lärare i svenska strävar efter):

 

¤ Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika modeller. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang  

¤ Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, gäller även det muntliga

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar
  • Muntliga strategier med de typiska muntliga inslagen som inledning, väl underbyggda argument och avslutning.

 

Genomförande under de 5 första veckorna av terminen:

Under några veckor kommer vi att läsa en deckare och arbeta med tillhörande uppgifter, där vi pratar om deckare generellt sett och där du ska recensera boken du läst, muntligt inför en mindre grupp. Dessutom tillkommer en uppgift att  skriva en egen deckarnovell. Vi kommer i samband med skrivande av deckarnovellen även att samtala om hur man bygger upp en deckare och vad som är typiskt för olika typer av deckare.

 

Bedömning:

De delar du kommer att bedömas efter är:

språklig variation, textbindning, språkliga normer och strukturer,

person och miljöbeskrivningar,

uppbyggnaden,

bearbetning av egen text efter respons,

Hur väl du har förstått hur en typisk deckare är uppbyggd.

Läsföretåelsen bedöms genom att du får arbeta med tillhörande uppgifter som leder till att du  summerar, förutsäger, värderar, visualiserar och även skapar möjligheter till att tolka texten men även det som inte står, d.v.s det vi brukar kalla för att "läsa mellan raderna". 

 

Tidsplan:

Arbetet kommer att pågå mellan veckorna 37-40. Vecka 40 skall boken vara utläst. Lektionstid avsätts för individuell läsning och varje elev skall föra läsdagbok. Recensionsmall delas ut men kommer också att finnas digitalt för eleverna att tillgå Vvia O365. . Vecka 41 skall en egen deckarnovell skrivas och den ska vara inlämnad senast vecka 42.

(Observera att parallellt med deckartemat kommer även lektionerna att innehålla grammatiska övningar. Ni har fått ett häfte som handlar om satsdelar och det kommer att komma ett prov på det längre fram. Datum ännu ej bestämt. Men det kommer vi att jobba med tillsammans, vid sidan om deckarbok-projektet. )

 

Bedömning:

I bedömningsmatrisen Tema Deckare; Läsa/Skriva/Uppleva - åk 8 nedan så ser du tydligt hur bedömningen sker. 

 

Matriser

Sv
Tema Deckare; Läsa/Skriva/Uppleva - åk 8

Kunskapskrav

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra_________ sammanfattningar av olika texters innehåll med______ koppling till tidsaspekter, orsk- samband och andra texter visar du ________ läsförståelse
enkla (E) viss (E) grundläggande (E)
utvecklade (C) relativt god (C) god (C)
välutvecklade (A) god (A) mycket god (A)
Tolka och föra underbyggda resonemang
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra_______ underbyggda resonemang om __________ budskap/ _______i olika verk
enkla och till viss del (E) tydligt framträdande (E)
utvecklade och relativt väl (C) som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna (C)
välutvecklade och väl (A) som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda. (A)
Samtala, diskutera, argumentera, framföra åsikter
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med _____underbyggda argument på ett sätt som _______för samtalen och diskussionerna framåt
enkla och till viss del (E) till viss del (E)
utvecklade och relativt väl (C) som för samtalen och diskussionerna framåt (C)
välutvecklade och väl (A) som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem (A)
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med språklig variation,____textbindning och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
viss (E) enkel (E) i huvudsak (E)
relativt god (C) utvecklad (C) relativt väl (C)
god (A) välutvecklad (A) väl (A)
Skriva
De berättande texter som eleven skriver innehåller___ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad
enkla (E) enkel (E)
utvecklade (C) med relativt komplex (C)
välutvecklade (A) komplex (A)