Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och asatron

Skapad 2017-01-14 14:31 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Vi lär oss om vikingar.
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du 

 • Känna till vikingarnas religion - asatron.
 • Känna till vikingarnas resor.
 • Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
 • Känna till hur kristendomen kom till Norden.
 • Känna till vikingarna skriftspråk - runor
 • Känna till begrepp som är aktuella för tiden

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Hitta svaren på frågor i ett arbetshäfte.
 • Se på olika filmer
 • Ta reda på fakta om en figur i asatron genom olika källor på internet. Informationen du hittar ska du sedan skriva ner i ett dokument som du delar med mig.
 • Redovisa vår figur från asatron inför klasskamraterna.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom: 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom delaktighet under lektionerna, egna texter, muntlig redovisning för klassen samt ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden och asatron

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällskunskap
Hur vikingarna levde och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden än vad det gör idag. Du kan till viss del redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden än vad det gör idag. Du kan med egna ord redogöra (muntligt och skriftligt) för hur vikingarna bodde och levde.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden än vad det gör idag. Du kan med egna ord redogöra utförligt (muntligt och skriftligt) för hur vikingarna bodde och levde
Religion
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till asatron och kan ge exempel på någon gud.
Du känner till asatron, några gudar och deras betydelser.
Du kan berätta om asatron och många av gudarna och gudarnas betydelse.
Religion
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Sverige
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala personer.
Du kan utförligt redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och när. Du kan, skriftligt och muntligt, redogöra för några centrala personer.
Historia
Handel Plundringar Resor
Du kan till viss del redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar
Du kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Du kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Historia
Eleven kan ge exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge flera exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.
Svenska
Runskrift
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Historia
Begrepp
Du använder dig av något historiskt begrepp i din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använda dig av några historiska begrepp i din text på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av många historiska begrepp i din text på ett väl fungerande sätt.
Svenska
tal o skrift
Du kan, på ett enkelt sätt, formulera dig och skriva ner dina tankar. Dina meningar är språkligt enkla med i huvudsak bra stavning.
Du kan redogöra för dina tankar, och skriva ner dessa. Du använder fin handstil och skriver korrekta meningar med få stavfel.
Du använder ett varierat språk och har ett rikt innehåll, Du skriver fina meningar utan stavfel. Du har en tydlig mottagare,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: