Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen & vad vi behöver för att må bra!

Skapad 2017-01-15 12:30 i Vessigebroskolan Falkenberg
Kroppen och våra sinnen
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna smak och lukt?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • några kroppsdelar; kunna namnen och kunna berätta om hur de fungerar
 • våra sinnen; vilka sinnen har vi? Kunna berätta något om de olika sinnena
 • att göra undersökningar som handlar om människan.

 

Den begreppsliga förmågan:

 • prata om och lära oss begrepp t ex: kroppsdel, sinnesintryck, protein, kolhydrat, fett osv

Analysförmågna:

 • kunna förstå och dra slutsatser

Kommunikativa förmågan:

 • samtala och ställa frågor
 • återberätta och sammanfatta det viktiga

Metakognitiva förmågan;

 • veta vad jag kan och vad jag behöver träna mera på.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi startade temat med att i smågrupper fundera över vad vi behöver för att må bra. Detta kom klassen fram till:

 • äta hälsosam mat, frukt
 • dricka
 • vitaminer
 • djur
 • motion, träna
 • familj
 • nära och kära
 • någon som bryr sig om en
 • kompisar
 • glädje
 • leksaker
 • lek
 • natur och frisk luft
 • kläder
 • boende
 • elektricitet
 • värme
 • skola
 • sjukvård
 • sömn
 • kissa och bajsa
 • hålla sig ren

En viktig del för att må bra är kompisar och att ha glädje omkring sig, därför valde vi att väva samman detta Kroppentema med vårt tema om vänskap.

 

Klassen vill arbeta på följande sätt för att nå temats kunskaper och förmågor:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer och göra övningar.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar och enkla experiment.
 • göra olika samarbetsövningar.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma om du kan

 • resonera om några av kroppens behov för att du ska må bra.
 • visa hur en näringsriktig måltid kan se ut.
 • namnge några kroppsdelar och kan berätta om vilken uppgift de har.
 • berätta om vilka sinnen vi har och hur vi använder dessa sinnen.

 

Eleverna i klassen har kommit fram till att detta ska bedömas genom ett skriftligt prov. Det kommer att finnas tillfällen att träna inför provet här i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: