Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Vt-17 8A1 8A2 "kroppens celler och organ"

Skapad 2017-01-15 15:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Biologi

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska efter detta arbetsområde ha kunskaper om:

- att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla
organismer


-  hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och
organsystem


-   hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar


-   att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens
reservdelar


-    vad forskning av cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen
och möjligheterna att bota sjukdomar

 

Undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar via smartboard och whiteboardtavlan. Vi jobbar med uppgifter i boken som vi gemensamt har dialog omkring, vi laborerar och utför undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi ht13(växterna) 8A1, 8A2

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Laborationer & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera och presentera information
Med enklare texter kan du använda dina faktakunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skapa utvecklande texter och använder dina faktakunskaper på ett fungerande sätt.
Du kan skapa väl utvecklade texter och använder dina faktakunskaper på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation och resonemang
. Du är till viss del med i våra diskussioner och ställer frågor som till viss del för diskussionen framåt.
Du är med i våra diskussioner aktivt och ställer frågor som leder diskussionen framåt.
Du är med i våra diskussioner aktivt. Du ställer frågor som leder diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: