Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrbok: Auf der Fährte der Indianer

Skapad 2017-01-15 17:07 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Vi ska läsa äventyrshistorian: Auf der Fährte der Indianer, av Mary Pope Osborne. Vi ska läsa boken med hjälp av lässtrategier, skriva sammanfattningar av varje kapitel, slå upp nya ord med hjälp av online ordböcker och skriva en egen kort saga. Dessutom ska du lära dig lässtrategier för faktatexter, läsa faktatexter och svara på frågor till dessa. Avslutande ska du skriva en bokpresentation åt andra elever.

Innehåll

Thema: Auf der Fährte der Indianer

Modul

Im Unterricht

 

1

Kapitel 1:

Titelbild beschreiben

Einleitungstext vorlesen und zusammenfassen

Bilder Kapitel 1 beschreiben

Kapitel 1 gemeinsam lesen

Neue Wörter aufschreiben

Aufgaben Kapitel 1

·       

2

Kapitel 2:

gemeinsam zusammenfassen

Neue Wörter Kapitel 2 aufschreiben

Aufgabe Kapitel 2

 

·      

3

Neue Wörter Kapitel 3 aufschreiben

Lesestrategien für Sachtexte

Sachtext: Wie sahen die Indianer aus?

Aufgabe Sachtext

·       

4

Neue Wörter Kapitel 4 aufschreiben

Sachtext: Wie wohnten die Prärieindianer? und Aufgabe

·      

5

Kapitel 5 zusammenfassen

Wie wird Schwarzer Falke gerettet? Geschichte weiterschreiben

·      

6

Kapitel 6 zusammenfassen

Neue Wörter aufschreiben

Sachtext: Bisons und Aufgabe

 

·      

7

Neue Wörter Kapitel 7 aufschreiben

Aufgabe Kapitel 7

Kapitel 8 gemeinsam lesen

Kapitel 8 zusammenfassen

·      

8

Neue Wörter Kapitel 9 aufschreiben

Aufgaben Kapitel 9

Kapitel 10 gemeinsam lesen

·       

9

Buchvorstellung schreiben

·       

 

Meine Lernziele:

  • Ich kann selbstständig eine Geschichte lesen.
  • Ich kann Zusammenfassungen schreiben.
  • Ich kann Lesestrategien anwenden.
  • Ich kann Sachtexte lesen.
  • Ich kann Sachtextfragen in ganzen Sätzen beantworten.
  • Ich kann Geschichten weiterschreiben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: