👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-01-15 18:34 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Samhällskunskap
Alla vet vi någonstans att det är fel att stjäla, skada och hota andra människor. Trots det behöver alla samhällen lagar och regler. De finns för att underlätta samarbetet mellan oss som bor i samhället. Samhällets viktigaste lagar är våra grundlagar som handlar om att skydda våra mänskliga rättigheter och demokratin.

Innehåll

Undervisningen

Liksom i de förra avsnitten kommer du att få träna dig dig på att hitta fördelar och nackdelar, träna på att analysera och hitta orsaker och konsekvenser.

Vi läser, gör arbetsuppgifter, ser på filmer och samtalar i smågrupper.

 

Du ska kunna

 • Följande ord och begrepp:   

  regel, lag, bedrägeri, brottsoffer, rättegång, åklagare, försvarsadvokat, domare, nämndemän, åtalad, 
  vittne, straffmyndig,
  likhet inför lagen, rättssäkert samhälle, allemansrätten, minoritetsgrupp, ursprungsfolk

 • Kunna berätta om vad som händer när ett brott har begåtts
 • Resonera om orsaker till och konsekvenser av att människor begår brott. Vad brott kan leda till.

 • Vad allemansrätten innebär.

 • Vilka våra mänskliga rättigheter är.

 • Vilka skyldigheter vi har.

 

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

Du har viss kunskap men behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper med god marginal
Du visar dina kunskaper om hur rättsliga strukturer för beslutsfattandet är uppbyggda och fungerar.
Du vet vad begreppen betyder
Du använder begrepp när du beskriver och resonerar
Du undersöker elevnära samhällsfrågor och tar ståndpunkt, resonerar och argumenterar. I ditt resonemang ger du exempel och motiverar.
Du kan redogöra för innebörden av de männskliga rättigheterna och barnkonventionen. Du kan ge exempel och visa hur dessa rättigheter påverkar människor i samhället.