Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-01-15 20:29 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om forntiden från de första människorna fram till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Historia
Hur var det under istiden? Fanns det människor och djur i Sverige då? Hur levde människorna under forntiden? Hur kunde en dag se ut på stenåldern? Vad åt människorna för mat? Vad pratade de för språk? Trodde de på gudar? Använde de smycken? Vad hade de för kläder? Vad är det för skillnad på jägarstenålder och bondestenålder? Vad kan vi hitta för spår i naturen från stenåldern, bronsåldern och järnåldern?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du:

 • kan ge exempel på hur människor levt under de olika tidsåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder
 • förstå olika tidsbegrepp samt läsa av en tidslinje
 • kan ge exempel hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Innehåll

 • Istiden
 • Spår av istiden som går att se i vår natur
 • Stenålder, bronsålder och järnålder - hur människor levde under dessa tidperioder

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • ha genomgångar i helklass
 • se på bildspel/ film
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån olika modeller
 • diskussioner och arbetsuppgifter i små grupper kring frågor och påstående

 

Redovisning

Du kommer att få visa vad du kan genom att kontinuerligt under arbetsområdet:

 • skriva egna faktatexter
 • svara på frågor skriftligt och muntligt om de olika tidsperioderna
 • delta i diskussioner
 • skapa och redovisa i hemgrupp och expertgrupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: