Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2017-01-16 12:50 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Skapande.
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2016) ska vi arbeta med Skapande. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget Funktionell Kvalité som är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vättarnas Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex. Vår pedagogiska planering bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter genom lär-logg där vi kopplar både planeringen och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Planeringen utvärderas sedan i slutet av terminen.

Innehåll

Skapande

Funktionell Kvalité säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin skapande förmåga så att den blir utforskande och gestaltande och så att varje barn hittar sitt eget uttryck.

Att barnen bearbetar sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som t.ex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama i vardagen

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i vardagen.

I Vättarnas skapande får barnen prova på många olika tekniker att skapa med. Vissa initieras av oss pedagoger och andra påbörjas av barnen själva. Vi samlar ofta nytt material under vår utevistelse som väcker barnens intresse och nyfikenhet. 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

Vad har vi sett för behov?

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: