Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk / It

Skapad 2017-01-16 12:57 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Språk/It
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2016) ska vi arbeta med Språk, kommunikation och IT Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget Funktionell Kvalité, som är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vättarnas Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i Funktionell Kvalité. Vår pedagogiska planering bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter genom lärloggen där vi kopplar både planeringen och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Vi strävar efter att bygga på deras språkglädje och öka barnens språkförmåga samt ordförråd. Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av terminen.

Innehåll

Språk, kommunikation och IT

Funktionell Kvalité säger:

Enheten organiserar så att barnen har möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och bild samtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen.

Att barnen bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga.
Det sker i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen.

Enheten använder ett rikt och varierande utbud av material och metoder med anknytning till språk, kommunikation och IT, så att barnen får utforska i vardagen på sitt eget sätt.

I Vättarna är språket en naturlig del i kommunikationen och samspelet med andra. Vi upplever att barnen är nyfikna och är intresserade för språket i alla dess former som i lek, sånger, sagor, ramsor och i dialogen med varandra. Det är också en naturlig del i kommunikationen vid konfliktlösning. Vi är också noga med att vi vuxna använder ett vårdat språk både mot barnen och mot varandra. Detta arbete pågår fortlöpande under hela terminen.

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

Vad har vi sett för behov?

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: