Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel & språk.

Skapad 2017-01-16 13:09 i Pysslingen Förskolor Raus Förskola Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi leker, fantiserar och stimulerar i barnen språk och sociala samspel.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi jobbar med att lära barnen hur lek och socialt samspel kan fungera genom att kommunicera, samsas och hjälpas åt, vänta på sin tur, lyssna på kompisen, samarbeta, utveckla sin fantasi och sin språkliga förmåga.

Vi jobbar med sagor, dramatiserar, barnen får vara med och samtala om handlingen i sagan. Vi jobbar med rim och ramsor. Vi arbetar med bokstäver och symboler.

vi introducerar och visar hur man kan berätta saker med hjälp av tecken. Vi kommer att börja använda tecken som stöd vid kommunikation. Använda enkla tecken i sånger och vid andra situationer. Vi sätter upp foton på skåpsdörren samt  tar bilder på barnen och de olika tecken. 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i sin lek och samspel med sina kompisar.

Vi vill även att dom ska utveckla empati och sociala kompetens samt utveckla sin språkliga förmåga.

Vi vill förbereda inför skriftspråk med bokstäver och symboler.

vi vill hjälpa barnen att utveckla sitt talspråk genom att samtidigt arbeta med tecken som ett stöd i kommunikationen. 

 

Hur kommer vi jobba med det?

Vi som pedagoger kommer att vara med i leken och hjälpa barnen att utveckla leken vidare både inomhus och utomhus. Vi vill ta vara på deras fantasi och ge dom redskap att utvecklas i lek och samspel mellan varandra.

Vi pedagoger visar och inspirerar barnen till lek genom att dramatisera. T.ex "jag handlar korv på Maxi", "jag nattar bebisen". 

Vi vill stimulera deras språk och öka ordförråd och förståelse genom sagor, lek, drama, sång, rim och ramsor.

Vi kommer att använda oss av bokstäver, alfabetspuzzel, bilder på barnen med deras namn då de kan känna igen. Vi hjälper barnen med att ljuda och känna igen sitt namn.

 

Vi visar bilder på samlingen och lär oss dess tecken, vi sätter upp bilder på skåpsdörren. Vi tar också bilder på barnen då de gör tecken som vi också sätter upp så att de känner igen sig samt får inspiration att lära sig mer. 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan)
Eftersom det har varit ett brett tema har vi lyckats fånga alla barnens intresse. När det gäller språk och kommunikation har barnen visat ett stort intresse, de har varit aktiva i samlingar och gått vidare till att hålla egen samling. Ordförrådet har blivit större då vi märker att flera av barnen både sjunger och förstår orden i sångerna. Barnen väljer själv att ta fram böcker för att titta i. Och flera av barnen har velat dramatisera sagan. 

När det kommer till teckenspråk har barnen med stort intresse deltagit i sång och språk. Barnen har efterfrågat nya tecken och vi har tagit in sagor med tecken via Qr-kod. Dessa Qr-koder har barnen även använt sig av vid andra sagor samt vid vårt tema brand. 

Det har varit användbart med utökat ordförråd i det sociala samspelet, vi har tränat ord så som samsas, turas om, vänta, förlåt, stopp. Barnen som ej ännu pratar visar nu med tydligt kroppsspråk när de vill att någon ska sluta. 

I det sociala samspelet och i barnens lek har vi pedagoger varit mer delaktiga i början, för att vägleda . När vi har sett att barnens förmåga att leka, samspela och kommunicera har ökat så har  barnen fått utrymme att utveckla sin egen lek tillsammans med sina kompisar.  Barnen har upptäckt flera olika sorters lekar där de leker flera barn tillsammans. Barnen har visat att de använder sig av fantasin i leken, de kan leva sig in i olika roller och situationer då de leker roll-lekar. (Låtsas äta saker eller blåsa på de varma kaffet, någon har ont hos doktorn)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?
Förmågor vi har sett är ökat ordförråd samt olika sätt att göra sig förstådd genom ord, känslor och tecken, ökad fantasi, tryggheten i att prova på nya sätt att leka, ökad empati, ökade it kunskaper, barnen har lärt sig engelska

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vi har under temats gång fått lägga till nya utmaningar då barnen har visat olika intressen. Från sånger och sagor har vi sedan gått vidare med drama, fantasi, QR-kod, engelska. Tilltron till sin egen förmåga då de nu själva håller i samlingen. 

Vad har vi sett för behov?

vi har sett ett intresse och vilja hos barnen att lära sig mer i lek och samspel samt språk och kommunikation. Temats har vuxit genom terminen då barnens intresse hela tiden har växt .

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Genom hela detta tema har vi hela tiden utmanat barnen vidare i lek,  fantasi, ord och tecken. Vi kommer att fortsätta ge barnen stimulans och utmaning i språk och kommunikation utefter barnens olika behov och intresse. Vi uppmuntrar och lockar i sång, sagor, lek och samspel.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: