Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 2020

Skapad 2017-01-16 13:33 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Du kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar du

Kapitel 6 Tal

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • prioriteringsregler
 • räkna division med minnessiffra
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • jämföra och storleksordna negativa och positiva tal
 • byta ut x mot rätt tal i t.ex. 10-5=x+2

Kapitel 7 Bråk

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Kapitel 8 Procent

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • del upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar med tre mössor

Kapitel 9 Decimaltal

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmsta hela kronor

Kapitel 10 Geometri

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel är mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett halvt varv är 
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumma i triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Elevinflytande

Du och dina klasskamrater har kommit med idéer och förslag på hur ni vill arbeta med matematik. Önskemålen var varierande och många och därför kommer även matematikundervisningen bli varierad. Flera av er önskade att göra matematiken rolig genom att använda digitala quiz. Därför kommer vi, på varje 20 minuters-lektion på måndagar, göra just detta. Det blir förhoppningvis ett lustfyllt inslag i undervisningen som dessutom brukar leda till intressanta diskussioner. 

Förutom digitala quiz önskade ni att få arbeta mer i boken, arbeta i grupp samt göra olika spel och lekar. Tillsammans kom vi fram till arbetssätten nedan.  

Arbetssätt

Du kommer att arbeta och lära dig matematik på olika sätt t.ex genom grupparbete, genomgångar, räkning i boken, diskussioner, laborativa material, spel och lekar. En vanlig lektion inleds vanligtvis med en genomgång med tillhörande diskussion följt av arbete i boken. I undervisningen blir det även inslag av olika matematiklekar. Du kommer även att få möjlighet att arbeta med mängdträning i Bingel som är ett digitalt komplement till matteboken. I grupp kommer du att få arbeta med problemlösning där målet är att olika lösningar jämförs och diskuteras. 

Varje vecka får du en matematikläxa. Denna läxa handlar inte alltid om samma ska som vi för tillfället arbetar med i klassrummet. Detta gör att du håller igång hela din matematikhjärna med alla olika arbetsområden. 

Allt arbete i klassrummet och läxan finns vanligtvis i olika nivåer för att just du ska känna att du utvecklas på en lagom nivå. Dessa nivåer är betecknade som skidbackarna: grunduppgifterna är gröna, önskar du mer utmaning kan du välja att göra röda och ibland till och med svarta uppgifter.  

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att arbeta med diagnosen som hör till varje kapitel samt genom olika övningar och uppgifter. Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en bild eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Jag bedömer din förmåga att arbeta med problemlösning i grupp. Då lyssnar jag på ert samtal, hur ni kan förklara era tankesätt för varandra och hur ni kommer fram till era lösningar. 

Dokumentation/Utvärdering

Arbetet dokumenteras:
- I ditt räkne- och diagnoshäfte.  
- Med digitala redskap.Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: