Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns inflytande 2017 Sagostunden Delfinen

Skapad 2017-01-16 16:41 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

 

Planerade insatser

Uppmuntra och utmana barnen att vara så självständiga som möjligt, till exempel, vid påklädnad i hallen och toalettbesök.

 

Alltid låta barnen få uttrycka sina åsikter och önskemål men även förstå att man inte alltid kan få som man vill i alla situationer.

 

Som pedagoger vara lyhörda för barnens önskemål och behov när det gäller lärmiljöer och även låta barnen ha direkt inflytande över sin miljö.

Metoder

Ge barnen tid att försöka och prova själva med på- och avklädning innan de får hjälp. Även uppmuntra att ta hjälp av kompisar i första hand. Vår roll är att finnas till hands och stötta och hjälpa till när det behövs.

 

Förklara för barnen varför när de inte får sin vilja igenom och erbjuda alternativ och lösningar. Alla barn hanterar motgångar på olika sätt och vi måste vara lyhörda för hur vi ska förklara på bästa sätt i olika situationer.

 

Observera vad och hur barnen leker och erbjuda material utifrån det. Involvera barnen i beslut om miljön i så stor utsträckning som möjligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: