Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-01-16 16:47 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild
Temaområde rymden v. 3-11

Innehåll

 Undervisning:

Vi övar tillsammans genom att arbeta med:

 • VÖL schema som uppstart V= vad barnen vet om rymden, Ö= vad de önskar veta, L= vad de lärt sig efter arbetsområdet
 • högläsning i boken Rymdresan av Christer Fuglesang, Här kommer rymdskeppet (Halvan) av Arne Norlin
 • se på filmer
 • läsa faktatexter
 • gemensamma genomgångar och diskussioner om ord och begrepp

Vi övar i grupp genom att:

 • diskutera frågor efter vi sett filmer, en i gruppen redovisar för klassen vad de kommit fram till
 • läsa fakta om en planet, skriva en faktatext tillsammans och tillverka en plansch 
 • med modeller visa jorden och månens rörelser runt solen'
 • göra undersökningar

Vi övar enskilt genom att:

 • läsa faktatexter och svara på frågor och utför uppgifter
 • måla månens faser, stjärnbilder och himlakroppar

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner i grupp och helklass på lektionerna
 • förklara jorden och månens rörelser runt solen
 • använda ord och begrepp för att kunna förklara frågor om rymden
 • visa månens faser, stjärnbilder och himlakroppar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Tema Rymden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jordens, solens och månens rörelser
 • NO  1-3
 • NO   3
Du vet att jorden rör sig runt solen.
Du vet att jorden rör sig runt sin solen och månen runt jorden.
Du vet hur månen och jorden rör sig runt solen. Du vet också att solen, jorden och månen rör sig runt sin egen axel.
Månens olika faser.
 • Bl  E 6
 • NO  1-3
 • NO   3
Du vet vilka månens olika faser är.
Du vet vilka månens olika faser är och att månen inte har någon egen lyskraft.
Du vet vilka månens olika faser är och att månen inte har någon egen lyskraft. Du vet att ett månvarv är en månad.
Stjärnor
 • NO  1-3
Du vet solen är en stjärna.
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna.
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna. Du vet också varför vi har dag/natt.
Stjärnbilder
 • NO  1-3
Du kan namnge några stjärnbilder.
Du vet att stjärnhimlen ser olika ut olika tider av året.
Du kan förklara varför stjärnhimlen ser olika ut på olika delar av året.
Använder rymdord
 • NO
Du använder några rymdord på rätt sätt eller svarar med egna ord när du svarar på frågor.
Du förklarar och använder flera rymdord när du svarar på frågor.
Du förklarar tydligt och använder många rymdord när du svarar på frågor.
Skriva berättelse
 • Sv  1-3
Du kan skriva en enkel berättelse som handlar om en rymdresa.
Du kan skriva en berättelse om en rymdresa som följer en röd tråd.
Du kan skriva en berättelse om en rymdresa som följer en röd tråd. Berättelsen har en tydlig början, mitten och slut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: