Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2017-01-16 19:37 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Därför är det alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU ska utveckla din förmåga...

 • att analysera hur människor och jordens egna krafter formar och förändrar vår jord,
 • att se hur människan påverkar samhället och jorden,
 • att använda olika metoder som t.ex. kartor och diagram för att få fram information,
 • att ge förslag på hur vi kan få en hållbar utveckling.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA 

 Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Jorden förändras
 • Europa
 • Kartan
 • Jordens resurser
 • Jämlikt och hållbart

 

Planeringen för varje arbetsområde finns i klassrummet och i Google Classroom.

 

 För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • arbeta med grundboken Puls - Geografi Europa och tillhörande elevbok,
 • arbeta med uppgifter till det vi läst/diskuterat,
 • diskutera och arbeta i helklass och i mindre grupper,
 • titta på filmer om Europas olika delar, jordens krafter m.m., 
 • titta på Geografens testamente Europa,
 • använda ord och begrepp från det vi läst i olika sammanhang,
 • använda olika källor för att få fram information,
 • titta på Geografens Europagåtor.

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • hur du kan arbeta med och använda olika källor som t.ex. kartor och andra geografiska källor, resonemang om olika källors användbarhet.
 • hur du kan förklara hur olika processer formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur,
 • hur du använder olika ord och begrepp inom ämnet geografi,
 • hur du kan förklara vad natur- och kulturlandskap är, 
 • hur du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på hur val i vardagen kan påverka vår miljö,
 • hur du kan resonera och förklara orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen,
 • hur du kan ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras,
 • hur du kan sätta ut Europas namngeografi och beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna, du kommer även att göra test muntligt eller skriftligt efter varje arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: