Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapstema HT 2016 VT 2017

Skapad 2017-01-16 20:05 i Skinnefjällsskolan Härryda
Vänskapstema förskoleklass
Grundskola F
Men detta tema vill vi skapa en god och trygg gemenskap i gruppen. Att vi finns för varandra och har förståelse för varandra, det är okej att vara olika. Ge eleverna olika verktyg att lösa konflikter, lära dem att hantera oskiljaktigheter innan det blir konflikt, samt att resonera och argumentera kring olika moraliska frågeställningar och värderingar. Vi vill också öka förståelsen för världens barn genom att arbeta med barnkonventionen.

Innehåll

 

Läroplansmål

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Syfte
 • Lgr11
  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Lgr11
  skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Lgr11
  skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Centralt innehåll
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Lgr11
  Skapande och estetiska uttrycksformer Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Lgr11
  Skapande och estetiska uttrycksformer Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Lgr11
  Skapande och estetiska uttrycksformer Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Lgr11
  Skapande och estetiska uttrycksformer Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
 

 

Verksamhetsplan förskoleklass

Svenska

Jag kan delta i samtal kring egna och andras erfarenheter.

Jag kan vänta på min tur när någon annan pratar.

Jag har en egen åsikt men kan också respektera andras.

Jag kan lyssna på andra.

Jag vågar tala och berätta inför en grupp.

 

Samhällsorientering

Jag känner till att det finns rättigheter och skyldigheter och att det finns något som heter barnkonventionen.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

  

V. 3 - Arbete i den egna klassen: Veckans kompisar: spela ett valfritt spel 2-4 elever.

Träffas i Storgrupp fredag morgon kl. 8.30. Vi sjunger Skinnefjällssången/Godmorgon sången/ Alla vill ha en kompis/ Du är min bästa kompis/Bästiscalypso/Äppelmelodin.

V. 4 -Träff i Tvärgrupp onsdag kl. 10.30-11.30. Vi har delat in våra klasser i tre grupper/klass.

Grupp 1: Trollsmör: Viola, Malinda och Niclas.

Grupp 2: Röd flugsvamp: Lene, Sarah och Brittis.

Grupp 3: Vit Flugsvamp: Johanna, Gun och Melina.

Vad gör vi:

**Förberedelse praktiskt i varje klassrum innan onsdag: Skriva ut GRETA med stora bokstäver/ begreppen för de olika bokstäverna. Informera barnen om temat i tvärgrupp under hela vårterminen. Lek tidningsleken innan så att de är bekanta med leken.

Gör iordning samlingsplatser på mattan där barnen är från blandade. klasser (t.ex. FE, FF, FG, FE,FF.....) 

V.4: Hur gör vi onsdag kl. 10.30 - 11.30?

Samling: namnsång/namnlek. Samtal om: G som i: GLÄDJE OCH GEMENSKAP. Vi berättar för barnen vad de olika bokstäverna i GRETA står för och vad begreppen betyder.

Lek:  Namnlek/Kompiskronan/ Tidningsleken. Namnförslag till tvärgruppen. 

Praktiskt uppdrag:Hjärtan /Hjärtfigur med armar och ben. (Kopieras  på färgade papper).

V. 5 - Repetera namnen på barnen/namnlek. Intervjua en kompis och berätta för de andra vad kompisen har sagt. Frågorna kan t.ex. vara: Vad heter du? Hur gammal är du? Vad gillar du att göra/ favoritdjur/favoritmat/favoritfärg. Göra klart hjärtfigurerna.

V. 6 - Namnlekar, alla tvärgrupper gör klart "hjärtfiguren". Öva sången "Bästiscalypso". Lekar: tidningsleken, "flirtleken", Alla hjärtan hängs på väggen nere i hallen vid trappan. 

V. 8 - torsdag övning av sångerna inför månadssamlingen. Sex barn får öva på att presentera vårt vänskapstema och förklara vad bokstäverna i GRETA betyder.

V. 9 - RESPEKT (v. 9-10)

Samling - film -  därefter målning.

* Film SLI: "Schysst med stil och hyfs! Förklara vad respekt innebär. Samtal.

(Filmen: Hur tänker du?( En serie med korta avsnitt.) Kan vi se tillsammans i de enskilda klasserna.)

* Måla till musik (gruppövning). Ta fram: ritpapper, kladdkritor, vattenfärger, cd med lugn musik. 

Måla tillsammans till lugn musik.  A3 papper.  Barnen sitter vid olika bord. (6-8 barn vid varje bord)

Gör iordning varsitt ritpapper och barnen sitter runt ett bord. Spela musiken någon minut - paus - be eleverna flytta/rotera ett steg runt bordet och nu skall de fortsätta måla på kompisens bild. Viktigt att påpeka att inte förstöra någon annans bild. När man har roterat en stund så byt till vattenfärger. Fortsätt lyssna på musik och måla med vattenfärgerna. 

 

V. 10 - R som i repekt. OBS! Vi samlas i matsalen kl. 10.15.

Forumsteater: "Den ruskigt otrevliga lunchen". Vi samlas i matsalen. Lärarna spelar upp en forumsteater där vi pedagoger har olika roller. Efter teatern går tvärgrupperna till sina klassrum och samtalar om vad de upplevde.

Värderingsövningar. Se stencil. Ta ställning: hålla med/inte hålla med. Se papper på de övningar som vi har bestämt.

Forts. Måla till musik. Gör var sin passepartout till eleverna. Eleverna får leta efter en bild som de gillar genom att söka med en passepartout. Elevens valda bild markeras och klipps ut när alla barn har valt bild. Därefter kan man arbeta med bilden på olika sätt, t.ex. skriva en text till bilden och berätta varför man valde den, teckna på bilden så att detaljer framhävs m.m.

 

V. 11 - R- som i RESPEKT! 

Film: 

Värderingsövning

Göra klart målningarna: barnen väljer ut en egen bit av målningarna som vi gjorde tillsammans. Se ovan vecka 10. Målningarna sätts upp i hallen. 

 

V. 12: E - som i EMPATI.

Att göra innan: skriva ut begreppen (arg, ledsen, glad, sur, förvånad, rädd) A4

Film: Evas känslokoll del 10 (14 min)

Träna känslor i grupp/lek: härma känslor.

Måla/rita känslor.1/4: dels A4.  Barnen väljer minst 2 känslor och limmar upp teckningen på ett A3 papper.

Lek: 

Ramsa/sång:

V. 14 - EQ-övning/lek/saga med Tubben/Grodanbok. ev. spela upp lite dramaövningar.

V. 16 - T som i trygghet.

V. 17 -

V. 18 - A: som i ansvar.

V.19 -

V. 20 -

V. 21 -

V. 22 -

V. 23 -

 

Utvärdering

 

Analys och utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: