Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2017-01-16 20:26 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet religion.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Dagens samhälle är präglat av mångfald, därför är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa en förståelse mellan människor. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. Under våren kommer vi att arbeta med världsreligionerna och lära oss mer om varandra, varför firas vissa saker i vissa religioner? Vi kommer också att se att vi är mer lika än olika.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå hur religionen påverkar och påverkas av olika saker som händer i samhället,
 • att ge exempel på likheter och olikheter inom de olika världsreligionerna,
 • att söka information från olika källor,
 • att berätta om varför man firar olika högtider och utövar olika ritualer inom världsreligionerna,
 • använda olika ämnesspecifika begrepp, ord och begrepp inom ämnet religion.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområde i ämnet religion (en mer detaljerad planering finns i Classroom "religion åk 6") 

 • Islam
 • Hinduism
 • Judendom
 • Islam
 • Etik och moral

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • läsa olika texter som handlar om de olika religionerna, tillsammans och enskilt,
 • arbeta med frågor till det vi läst eller pratat om, 
 • samla fakta från olika källor,
 • titta på olika filmer,
 • arbeta i både helklass och grupper,
 • lyssna på föreläsningar och diskutera,
 • arbeta med Tummen upp Religion.

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan berätta om högtider, traditioner och ritualer och varför de firas.
 • kan använda ord och begrepp inom ämnet religion,
 • kan visa på samband mellan uttryck och tankegångar inom världsreligionerna,
 • kan söka och använda information,
 • kan förklara vad religionen betyder för olika människor,
 • kan ta ställning till olika livsfrågor och också visa på förståelse för att andra tycker på ett annat sätt.

Du kommer att få visa dina förmågor och vad lärt dig genom att:

 • arbeta med uppgifter i "Tummen upp Religion",
 • i diskussioner på lektionerna,
 • arbeta med uppgifter från ett gammalt NP i religion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: