Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Fritidshem

Skapad 2017-01-17 12:22 i Öregrunds skola Östhammar
En övergripande pedagogisk planering för skapande verksamhet på fritidshem.
Grundskola F – 1

I skapande stund lär man sig både om materialet samt om sig själv. I skapandet kan man utforska och fördjupa kunskapen och sin egna förmåga.

Innehåll

Kunskap - Skapande verksamhet

Mål 

Eleverna kommer att erbjudas olika material och tekniker för att lära känna och öka sina kunskaper med, utveckla sin fantasi och kreativitet.

De ska kunna känna tillit till sin egen förmåga, individuellt och i grupp.

 

Syfte

Vårt syfte är att skapa en verksamhet som är fylld med glädje, lust samt kreativitet. En verksamhet där elevernas tilltro och självförtroende stärks utifrån den givna ramen. En verksamhet där utbudet är brett och detta ger eleverna en möjlighet att utveckla och fördjupa sin kunskap i sitt skapande arbete. 

Arbetssätt

Eleverna erbjuds:

 • olika aktiviteter; "veckans skapande" och andra inspirerande ideér.
 • ett inbjudande rum med olika material/tips
 • dator för att själv eller tillsammans med kamrater hitta inspiration/information.
 • engagerade pedagoger som finns "nära" som stöd och uppmuntrande idébanker.
 • ta eget ansvar för det material som de plockar fram, se till att det används på rätt sätt och att de plockas bort.

 Utvärdering

Pedagogerna på fritidshemmet dokumenterar genom:

 • observationer av eleverna i olika interaktioner
 • vardagliga samtal med eleverna
 • reflektion och diskussion i personalgruppen

Dokumentation

Under arbetes gång kommer pedagogerna ta foto för att dokumentera verksamheten. Dessa foto kommer även att laddas upp som blogginlägg på Unikum. 

Det kommer även att ske en fortlöpande reflektion och utvärdering mellan pedagog och elever.

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: