Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippitema - Nallens olika nationaliteter vt -17

Skapad 2017-01-18 08:55 i Förskolan Diamanten Östhammar
Pippitema - med hjälp av Pippi lära vi oss mer om våra olika nationaliteter som vi har på vår avdelning.
Förskola
Vi arbetar med Pippi som är en välkänd figur som alla barn känner igen och tycker om! Denna terminen tar vi hjälp av Pippi för att lära oss mer om våra olika nationaliteter som vi har på vår avdelning!

Innehåll

Pippitema – Nallens olika nationaliteter med början vt -17

 Start januari -17

Vi fortsätter även denna termin att arbeta med temat med hjälp av Pippi Långstrump! Hon är en välkänd figur som barn i alla olika åldrar känner igen och tycker om! Det är lätt att knyta Pippi till alla delar av förskolans läroplan och på så vis få in alla delar i vårt tema. Pippi skriver brev till oss och ger barnen uppgifter som vi sedan utför!

Denna termin har vi valt att arbeta med våra olika nationaliteter på vår avdelning, vi har för tillfället sju stycken olika nationaliteter som vi vill lära oss mer om för att se vilka likheter/olikheter våra länder och kulturer har! Utveckla en ömsesidig respekt och vi önskar att barnen ska utveckla sin identitet och självkänsla genom detta tema!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”

Vi startat upp med att läsa boken ”Pippi åker till Kurrikurriduttön” och pratar om hur det ser ut på ön, vad pratar de för språk och hur lever de där? Vi vill få igång barnens fantasi om hur det kan se ut i andra länder. Därefter börjar vi prata om Sverige för att sedan övergå till våra andra nationaliteter som vi har på Nallen! Vi har gjort en grovplanering på ett lotusdiagram där vi grovt planerat vad vi vill göra men vi vill även ta in barnens inflytande och kommer ta in deras idéer allt eftersom arbetet fortgår! Vi vill ta hjälp av föräldrarna för att lära oss mer av deras respektive länder/kulturer.

 

”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.”

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.”

 

Vi kommer att fylla på denna planering allt eftersom arbetet fortgår!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: