Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2017-01-18 11:06 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Fysik Direkt: Kapitel1
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer under detta avsnitt att lära oss om hur himlakropparnas rörelser och förhållande till varandra skapar, dagar, månader, år med årstider, ebb och flod, mån- och solförmörkelser. Även ett historiskt perspektiv på synen av våran plats i universum diskuteras, med en fördjupning i vetenskapliga upptäckter och deras relevans för människornas livsvillkor. Vidare diskuterar vi dagens syn på universum. Big bang, skapelsen av universum och hur senare himlakroppar bildas, utvecklas och "dör" i det kosmiska kretsloppet.

Innehåll

Viktiga moment

Himlakropparnas rörelse och förhållande till varandra skapar dagar, månader, år med årstider, mån- och solförmörkelse samt ebb och flod. 

Vårt solsystem samt hur synen på vår plats i universum har utvecklats och fortsätter att förändras i takt med nya upptäckter och bättre förståelse.

Geocentrisk och heliocentrisk världsbild

Astronomi och Astrologi

Universums bildande, "the Big Bang".

Hur stjärnor "föds" utvecklas och slutligen "dör"

Arbetssätt och bedömning

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa texter och arbeta med instuderingsfrågor
 • Film och diskussioner
 • Laborationer

 

 • Läxa: att studera månens faser under drygt fyra veckor.  
 • Fördjupningsarbete: Vetenskapliga upptäckter muntlig redovisning samt skriftlig inlämning v. 5
 • Skriftligt prov v. 10.
 • Laborationsrapport

 

Tidsplanering

v. 2

 • Vårt solsystem
 • Film "Världsbild i förändring"
 • Arbete med filmfrågor och diskussioner

v. 3

 • Vår plats i universum
 • Uppstart fördjupningsprojekt
 • Eget arbete

v. 4

 • Eget arbete

v. 5

 • redovisningar och inlämning
 • Universum

v. 6

 • Universum
 • Laboration
 • Film, inlämning av läxan (månens faser)

v. 7

 • Sportlov

v. 8

 • Månen
 • Krafter
 • Dragningskraft

v. 9

 • Jämnvikt
 • Laboration 
 • Repetition och film

v.10

Skriftligt Prov "Universum och dragningskraft"

Matriser

Fy
Projekt UNIVERSUM

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du behöver träna mer
Grundläggande och ger exempel med viss användning
Goda och förklarar och visar samband med relativt god användning
Mycket goda och förklarar och visar på samband och något generellt drag med god användning.
Källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för....... underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du behöver bli träna mer på källkritik
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Redovisning/Text
Eleven kan skapa texter och andra framställningar.
Du behöver öva dig på att skapa texter och/eller redovisa muntligt
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Fy
PROV Universum

Behöver träna mera på...
E
C
A
Eleven har kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.
Saknar grundläggande kunskaper
Grundläggande och ger exempel med viss användning
Goda och förklarar och visar på samband med relativt god användning
Mycket goda och förklarar och visar på samband och något generellt drag med god användning
Eleven kan... några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
inte beskriva
Beskriva och ge exempel på
Förklara och visa på samband mellan
Förklara och generalisera kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: