Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar vt-17

Skapad 2017-01-18 12:20 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Teknik
Arbetsområde om konstruktion och hållfasthet.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar
  • identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Innehåll

Arbetsområdet handlar om hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda samt om vanliga material och deras egenskaper.
Exempel på viktiga begrepp: Tyngdpunkt, stabil, fackverk, valvbro, hängbro, 

Genomförande

Vi inleder med en "grundkurs" där vi går igenom grunderna för hållfasthet, ritningar och olika material. Därefter ska ni i par arbeta fram en modell för en bro som ska placeras över en "ravin". Till modellen ska det finnas en skiss, ritningar och en färdig konstruktion. Därefter ska ni också göra en fördjupning om en känd bro. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid läxförhör, diskussioner, under det praktiska arbetet samt vid presentationen av er egen modell och fördjupning.

Elevinflytande

Du kommer att få stort inflytande över din grupps utformning av er egen bro. Du kommer också att få välja vilken känd bro du vill fördjupa din om.

Matriser

Tk
Bedömningen gäller teknik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Teknik
Förmågan att identifiera och analyser tekniska lösningar
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan du på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan du på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kan du på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Teknik
Förmågan att identifiera behov och utarbeta förslag
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Teknik
Förmågan att använda teknikens begrepp och uttrycksformer
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: