Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2017-01-18 12:32 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Ett sagotema där vi berättar sagor och dramatiserar och skapar utifrån sagorna. Arbetet får eleverna dokumentera i appen Book Creator.
Grundskola F Svenska Bild
Vi ska ta ett steg in i sagans magiska värld och bekanta oss med några av våra kända folksagor, fabler och konstsagor. Arbetet dokumenteras i appen Book Creator.

Innehåll

Mål

Att sammarbeta med andra och att jobba självständigt.

Att bli bekant med de vanligaste sagorna.

Att känna till hur en saga är uppbyggd.

Att känna till vad en författare och en illustratör är.

Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Att uttrycka sig i skrift, tal och med bilder och att kombinera dessa uttryckssätt.

Arbetssätt

Läsa och berätta sagor.

Arbeta med en saga och  i appen Book Creator.

Dokumentation av temat i appen Book Creator.

Vi kommer att arbeta med drama, sång och skapande för att illustrera de sagor vi läser och berättar.

Asl- skriva sagoord/berättelser och rita till.

 

Redovisningsformer

Eleverna får redovisa sina arbeten i Book Creator för sina kompisar på storbild.

Drama, spela upp en scen för kompisarna ur en saga.

Utställning av elevernas bilder och texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: