Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen Barns inflytande 2017

Skapad 2017-01-18 12:49 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Planerade insatser

 • Hållbara relationer: Barnen möter sina känslor och lär sig att bemöta andras. Konflikthantering, regler och ramar, struktur och rättvisa.
 • Miljön: Utvecklingen av miljön sker i samråd med barnen och efter deras intressen. Tillsammans strävar vi efter en inspirerande, lärorik och trygg miljö som barnen gillar att vara i och upptäcka.
 • Samlingar och läsvilor: Barnens intressen återspeglas i såväl våra samlingar som läsvilor. Vad vill de veta mer om, vad funderar de på och vad händer i deras liv just nu?
 • Aktiviteter i den fria leken: grunden till det som görs under den fria leken ska ligga hos barnen. Vad vill de göra och vad kan de utveckla?

Läroplansmål

 Se nedan

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

Barnen visar glädje och stolthet över det som de gör på förskolan

Vi och barnen kan se en utveckling inom olika områden som barnen brinner för "idag har jag/du..."

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: