Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-01-18 12:57 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor arbetar vi med läsning av text och olika lässtrategier. Vecka 5-9

Innehåll

Vi läser sakprosa och skönlitterära texter. Vi arbetar med förförståelse och olika typer av strategier. Vi diskuterar ord och begrepp och svarar på frågor till text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: