Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt-17, årskurs 2

Skapad 2017-01-18 13:33 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Matematik
Du kommer få bekanta dig med nya geometriska objekt i 3D samt utforska dess egenskaper. Du kommer få lära dig mäta omkretsen på dessa och även förminska och förstora objekt. Arbetet med addition och subtraktion fortsätter och nu även med hundratal.

Innehåll

 

1. Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån dina förmågor gällande:

 • addition med hundratal, tiotal och ental
 • subtraktion med hundratal. tiotal och ental
 • uppställning av addition och subtraktion
 • geometriska objekt i 3D
 • multiplikation, 3an och 4ans tabeller
 • division, division med 3 och 4

    Genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observation
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

 

2. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 2B
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar på ipaden

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Vt-17, årskurs 2

På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Addition 0-1000
Du visar att du kan räkna addition med hundratal, tiotal och ental.
Uppställning, addition
Du visar att du kan använda uppställning vid addition.
Subtraktion 0-1000
Du visar att du kan räkna subtraktion med hundratal, tiotal och ental.
Uppställning, subtraktion
Du visar att du kan använda uppställning vid subtraktion
Multiplikation
Du visar förståelse för 3:ans och 4:ans multiplikationstabeller.
Division
Du visar förståelse för division med 3 och 4.
Geometri, kroppar
Du kan namnge klot, kon, rätblock, kub och pyramid samt beskriva dess egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: