Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och allemansrätten åk 4-6

Skapad 2017-01-18 13:53 i Gåvsta skola Uppsala
friluftsliv, allemansrätten
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa Biologi
Med god utrustning och kunskaper kring allemansrätten kan man ta del av vår fantastiska natur på ett tryggt sätt.

Innehåll

Friluftsliv och allemansrätten åk 4-6

 

MÅL

 Efter detta arbetsområde ska eleven kunna:

-vad allemansrätten är och hur det påverkar våra rättigheter och skyldigheter i skogen.

-vad lämplig klädsel/utrustning är i olika miljöer och väder

-vad som kännetecknar en lämplig rastplats 

-vilken packning och vilken mat som är lämpad för aktiviteten

-hur eldning kan göras på ett säkert sätt

 

 BEDÖMNING

 Vi kommer att bedöma elevens förmåga att på ett säkert sätt använda naturen genom att visa sina kunskaper på området vad gäller packning, eldning, klädsel och allemansrätten.

 

UNDERVISNING

 Eleven ska ges tillfälle att träna på:

-allemansrätten genom att se filmer och läsa om detta

-att lyssna på andra elever som har planerat för friluftsliv i närmiljön

 

TILLÄMPNING

 

Eleverna kommer att få visa sina kunskaper på området genom att redovisa vad de lärt sig om allemansrätten och friluftsliv, antingen i skrift, film eller i form av en tipspromenad.   

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
    Idh  4-6
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
    Bi  4-6

Matriser

Bi Idh
Orientering åk 4-6

Godtagbar
God
Utvecklad
Kunskaper på området friluftsliv
Eleven har vissa kunskaper på området vad gäller packning, eldning, allemansrätten och rastplatser.
Eleven har goda kunskaper på området vad gäller packning, eldning, allemansrätten och rastplatser.
Eleven har mycket goda kunskaper på området vad gäller packning, eldning, allemansrätten och rastplatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: